MENÜ
Yurt Dışı Eğitimde Son Haberler

Yurtdışında Üniversite Bul

Ülke Seçiniz

Bölge Seçiniz

Şehir Seçiniz


İdealsas Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı

Yeni Zelanda'da Lisans ve Önlisans Eğitimi Fırsatları!

Yeni Zelanda eğitim sistemi de tıpkı Avustralya eğitim sisteminin olduğu gibi İngiltere tabanlıdır. Yeni Zelanda'daki üniversitelerin neredeyse hepsi devlet destekli olup, finans, bilim ve güzel sanatlar dahil olmak üzere birçok dalda lisans ve yüksek lisans programları verilir. Seçilen bölüme göre 3 veya 4 yıl süren lisans eğitimi Yeni Zelanda'da, öğrenciler her dönemde genelde 4 ders almaktalar. Bu Yeni Zelanda sistemine göre yaklaşık 50 puan Amerikan sistemine göre de 12-15 kredi demektir. Teorik derslerin bu kadar azlığının sebebi öğrencilerden bol miktarda okuma ve kişisel çalışma yapmaları beklenmesidir. Şu anda Yeni Zelanda genelinde, her yıl aralarında toplam 200,000 öğrenciye hizmet veren 8 üniversite, 25 politeknik, 4 kolej ve 3 wananga bulunmaktadır.


Yeni Zelanda'da Üniversite Eğitimin Sağlayacağı Avantajlar

 • Dünyaca tanınan diploma sağlar
 • Diğer gelişmiş ülkelere nazaran yaşam ve eğitim masrafları oldukça ekonomiktir
 • Ülkenin heterojen yapısından dolayı yabancı öğrenciler herhangi bir sıkıntı çekmemektedir
 • Dünyanın en güvenli bir ülkelerinden biridir
 • Öğrenciler eğitim görürken çalışma izinleri vardır

Yeni Zelanda'da Üniversite Eğitim Rehberi

Yeni Zelanda Üniversitelerine Giriş Şartları

 • Lise Mezunu olmak
 • Mezuniyet ortalamasının en az 2,75 ve yukarısı olması
 • TOEFL IBT puanının en az 80 olması

Yeni Zelanda'da Üniversitelerin Başlangıç Tarihleri

Şubat ayında eğitime başlanabilmektedir.p>

Politeknikler ve Teknoloji Enstitüleri

Devlet tarafından desteklenen bu okullarda bir çok sertifika, diploma, lisans ve üstü derece programı verilmektedir. Bu enstitüler özellikle bilim, teknik ve mesleki alanlarda yoğunlaşmaktadırlar.

Özel Kolejler

Devlet tarafından desteklenmeyen özel kolejler tıpkı üniversiteler olduğu gibi programlar vermektedir. Sınıflar genelde daha küçüktür ve çalışma alanları da daha özelleşmiştir.

Eğitim Kolejleri

Devlet tarafından desteklenen bu kolejlerde ilköğretim ve liseler için öğretmen yetiştirme amacı güdülmektedir. Ayrıca bazı üniversitelerin bünyesinde de eğitim kolejleri bulunabilir.

Tertiary (Lise Sonrası - Üçüncü Seviye) Öğrenim

Lise eğitimi sonrası alınan bir eğitimdir. Bunlar yüksek öğrenim kurumlarından daha kapsamlı olmakla beraber üniversitelerle birliktedirler. Dört çeşit devlet destekli tertiary kurumu vardır:

 • Üniversiteler,
 • Politeknikler,
 • Kolejler,
 • Wananga.
Tertiary Enstitülerinin kuruluşu, yönetimi ve bütçeleri yasalar çerçevesinde belirlenir ve bu sistem tüm çeşitlerinde aynı şekilde uygulanır. Yasalar çerçevesinde kurulan tertiary eğitim kurumları kendi bünyesindeki bir konsey tarafından kontrol edilir. Fakat bunun yanında özerk yapısını maksimum düzeyde korumaya çalışır. Her tertiary kurum kendi programlarını kendisi belirler. Yönetim ve kontrolle ilgili her konu konseyin sorumluluğundadır ve bu konsey personelin, öğrencilerin ve daha geniş bir topluluğun ilgi ve ihtiyaçlarını temsil etmektedir.

Pre Sessional Kursları

Yurtdışındaki üniversiteler öğrenci kabulünde akademik şartlarının tümünü eksiksiz bir şekilde tamamlayan fakat IELTS, TOEFL gibi İngilizce yeterlilik sınavlarında istenen puanı alamayan öğrenciler için düzenlenmektedir. Öğrencinin durumuna göre 4, 8 ve 12 hafta süresince düzenlenen üniversitelerin pre-sessional kursları Haziran - Eylül arası düzenlenmektedir. Bir diğer anlamda bu kurslar, haftalık 20 saatlik dersler içeren yaz dil eğitim programları şeklindedir.

IB (International Baccalaureate) Diploma Programı

2 yıllık IB Diploma programlarından başarılı sonuçlar alan öğrenciler dünyanın bir çok ülkesindeki en kaliteli üniversitelere kabul şansı elde edebilmektedirler. Şematik olarak altıgen bir şekilde gösterebileceğimiz Sadece kolej ve lise programlarının sunulduğu okullarda gerçekleştirilen IB Diploma Programlarında her biri farklı alt alanları kapsayan altı ders grubu vardır.


Yeni Zelanda'da Üniversite

Yeni Zelanda'da Üniversite Fiyatları

Yeni Zelanda'da Üniversite Eğitimi

Yeni Zelanda'da Lisans

Yeni Zelanda'da Üniversite Fırsatı