MENÜ
Yurt Dışı Eğitimde Son Haberler

Yurtdışında Üniversite Bul

Ülke Seçiniz

Bölge Seçiniz

Şehir Seçiniz


İdealsas Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı

Kırgizistan'da Lisans ve Önlisans Eğitimi Fırsatları!

SSCB'nin yıkılmasıyla başlamış ve daha henüz tamamlanmadan devrimle değişim sürecinin bir sonraki dalgasına erken sayılabilecek bir zamanda yakalanmış bir ülke olan Kırgızistan, 5 milyonu aşan, Sovyet Rusya'sının disiplinli eğitimi ve çalışmasından geçmiş dirayetli halkıyla gelecek vaat eden ülkelerden birisidir. Orta Asya'da bizim kültürümüze en yakın ülke olan Kırgızistan için demokrasiye geçişteki bu sancılı dönemi artık atlattı diyebiliriz.

Orta Asya Türk Devletleri içerisinde en yüksek eğitim düzeyine Kırgızistan'da 10 üniversite olup, ilk üniversite 1932'de kurulmuştur. Okuma yazma oranı % 99.8'dir. Ülke genelinde 1806 ortaokul, 48 teknik lise vardır. Diğer Türk Cumhuriyetleri'nde olduğu gibi Kırgızistan'da eğitim devlet tarafından yapılırken 1992'de çıkarılan yeni kânunlarla özel okul ve üniversite eğitimine izin verildi.

Eğitimde Kırgız-Türk Ortaklığı

 • Kırgızistan'da Türk Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı 2 Lise (Kırgız-Türk Anadolu Lisesi ve Kırgız-Türk Kız Meslek Lisesi) faaliyet göstermektedir. Kırgız-Türk Anadolu Lisesinin orta okul bölümü de bulunmaktadır. Bişkek'te görev yapan Türk diplomatik misyon üyelerinin ve Türkiye'den gelen diğer Türk vatandaşlarının çocukları Türkiye'deki Anadolu Liseleri denkliğinde eğitim veren bu okullara devam etmektedirler. Türk okullarında, Türkiye'den gelen öğretmenler görev yapmaktadır. Bişkek'te yaşayan diğer Türklerin çocukları ise bu okullara veya Rusça eğitim veren diğer Kırgız okullarına gidebilmektedirler.

 • Yüksek Öğrenim Kurumu olarak; Bişkek'te Türk-Kırgız Manas Üniversitesi, Oş şehrinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı İlahiyat Fakültesi, Celalabat Şehrinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine bağlı İşletme Fakültesi bulunmaktadır. Sayılan okullarda Kırgız öğrencilerle birlikte Türkiye'den gelen öğrenciler de öğrenim görmektedirler.

 • 1995 yılında Bişkek'te kurulan " Uluslararası ATATÜRK Vakfı" çeşitli konferans ve bilimsel etkinlikler düzenlenmektedir.

Türkiye'den geçici görevle gelen Türk vatandaşlarının Bişkek'te öğrenim görecek çocukları için özellikle Üniversiteye hazırlık maksadıyla her türlü doküman (Dergi, Kitap, vcd…) Türkiye'den getirilmelidir. Ayrıca okuyacağı sınıfa uygun yardımcı yayınlar ile (Türkçe-Rusça / Rusça-Türkçe Sözlük dâhil Türkiye'den getirmelidir).

Artık Nerede Kalacağım Derdine Son !Kırgızistan'da Üniversite Eğitim Rehberi

Eğitim Sistemi

Orta Asya'nın en yeşil ve sulak ülkesi diyebileceğimiz Kırgızistan'da kökleri sağlam bir eğitim sistemi yürütülmektedir. Özellikle ilk ve orta öğretim dönemlerine ayrı bir önem verilmekte olup kaliteli bir eğitim sunulma çabası içerisindedirler. Sovyet Rusya kökenli Kırgız eğitim sisteminin en önemli özelliği öğrenciye bol bol sorumluluk yükleyip, diğer bir deyişle okul öğrenciler tarafından çekip çevrilmesini sağlamak. Bunda amaçlanan, kişinin "birey" olarak varlığının kanıtlanmasında gelecek adına önemli adımların atılması. Aynı anlayış yüksek öğrenim de devam etmekle birlikte üniversitelere girmek paraya ve ilgiye bağlıdır. Öğrenci istediği okul ve bölüm seçimini yaptıktan sonra ona uygun sınava girmek zorunda.
Rusça ve Kırgızca eğitim verilen Kırgızistan'da ilk ve orta öğrenim mecburi olup 10 yıldır. Kırgız eğitim sistemi aşağıdaki şekilde örgütlenmiştir;

Eğitim sistemi şu şekilde örgütlenmiştir;
 • Okul öncesi eğitim,
 • Genel Öğretim Okulu,
 • Okul Dışı Eğitim ve Öğretim Kurumları (1919 Adet),
 • Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları (113 Adet),
 • Araştırma Enstitüsü (18 Adet),
 • Üniversite (43 Adet/Devlete ait 31, özel 12)

Başvuru Şartları

 • Üniversitede okumak istediğine dair dilekçe
 • Okumak istediği alanda barajı geçtiğine dair ÖSS belgesi
 • Yaşı 20 ve yukarısı ise askerlik durum belgesi (tecilli ise tecil belgesinin fotokopisi)
 • Adli sicil raporu
 • Maliyetleri kim karşılıyorsa 5-6 sene boyunca okutabileceğine dair maddi durumunu izah eden sponsor mektubu
 • Lise diploması (Kırgızistan'da Rusçaya çevrilerek buradaki bakanlıktan buradaki lise seviyesi ile denk olduğuna dair onaylattırılacak)
 • Sağlık raporu ve AİDS testi (Kırgızistan'dan alınacaktır)
 • Pasaport ve fotokopisi
 • 8 adet vesikalık fotoğraf
 • Başvuru formunun doldurulması
 • Son eğitim gördüğü yerden eğitim durumu ve Kırgızistan'a adapte olup olamayacağı hakkında 2 ayrı öğretmeninden alacağı referans mektubu


Kırgızistan'da Üniversite

Kırgızistan'da Üniversite Fiyatları

Kırgızistan'da Üniversite Eğitimi

Kırgızistan'da Lisans

Kırgızistan'da Üniversite Fırsatı