MENÜ
Yurt Dışı Eğitimde Son Haberler

İspanya Dil Okulları  İspanya  Dil Okulları

Kısa Bilgi

İspanya (İspanyolca: Españai), ya da resmî adıyla İspanya Krallığı (İspanyolca: Reino de España) Avrupa'nın güneybatısında, İber Yarımadası'nda yer alan bir Akdeniz ülkesidir. Güneyde ve doğuda Akdeniz'e, kuzeyde ise Atlantik Okyanusu'na kıyısı vardır. Batıda Portekiz, kuzeyde Fransa ve güneyde Birleşik Krallık'a bağlı Cebelitarık ile komşudur. İspanya toprakları ayrıca Akdeniz'de Balear Adaları, Atlantik Okyanusu'nda Kanarya Adaları'nı ve Kuzey Afrika'da Ceuta ve Melilla adlı iki özerk şehri kapsar. 504.712 km2'lik alanıyla İspanya, Fransa'dan sonra Batı Avrupa'daki ikinci büyük ülkedir. 650 metrelik ortalama yüksekliği ile de İsviçre'den sonra Avrupa'daki ikinci yüksek ülkedir.İspanya parlamenter demokrasi şeklinde örgütlenmiş bir anayasal monarşi rejimi ile yönetilir. 1986'dan beri Avrupa Birliği'nin 1982'den beri NATO'nun bir üyesidir.


ŞehirlerTarih

 M .Ö. 1100 yıllarında Fenikeliler, İspanya topraklarında ilk yerleşme merkezleri kurmaya başladılar. Onları Keltler ve Yunanlılar takip etti. Daha sonra Kartacalıların egemenliğine girdi. M.Ö. 202 yılında Romalılar Kartacalıları İberik Yarımadasından attılar. Roma İmparatorluğu bu tarihten itibaren İspanya'da birliği sağladı ve zamanla Hıristiyanlığı buraya yerleştirdi. M.S. 5. yüzyılda İspanya, Germen kabilelerinin saldırılarına hedef oldu. Sırayla Alanlar, Suevler ve Vandalların ardından Vizigotlar İspanya'ya hakim oldu. Vizigotların hakimiyeti uzun sürdü ve Hıristiyanlığı kabul eden Vizigotlar, İspanya'ya Hıristiyanlığın yerleşmesini sağladı. 711'de Afrika'dan Gelen Müslümanlar, 8. asırdan 10. asra kadar kuzeydeki birkaç bölge dışında İspanya'ya hakim oldular ve burada Endülüs medeniyetini kurdular. İlmin merkezi olan üniversiteler açarak, İslam medeniyetini buraya yerleştirdiler. Endülüs Emeviler Devletinde İmam-ı Kurtubi, Şatibi, İbn-i Hazm, Nurettin Batruci gibi birçok alim yetişti ve buradaki üniversitelerde hocalık yaptılar. Papa ve Krallar dahil birçok Avrupalı bu üniversitelerde ilim tahsil etmişlerdir. Bugünkü birçok müsbet ilimleri batılılar bu üniversitelerden öğrendiler. On birinci yüzyılda bu ülkenin iç karışıklıklarından faydalanan Hıristiyanlar kuzeyden başlayarak yarımadayı tekrar ele geçirmeye başladılar. 1276 yılında Müslümanların elinde yalnızca güneydeki Grenada kalmıştı. 1469'da Aragon ve Castilla Krallıkları tek bir krallık altında birleşerek güçlü bir devlet kurdular. 1492'de Müslümanların son kalesi Grenada Krallığı yıkıldı. Aynı yıl Kristof Kolomb İspanyol hükümdarının maddi yardımıyla Amerika'ya varan ünlü gezisine çıktı. Bu yolculuk, İspanya'nın dünyanın en büyük sömürge İmparatorluklarından birini kurmasına yol açtı. 1588 yılında İspanyol donanmasının İngiliz donanmasına yenilmesini takip eden taht ve din kavgaları sonunda İspanya zayıflayarak çökmeye başladı. 1640'ta Portekizi, 1714'te ise Avrupa'daki bazı topraklarını ve Cebelitarık'ı kaybetti. On dokuzuncu yüzyılın başlarında İspanyolların Amerika'daki bütün sömürgeleri bağımsızlıklarını kazandılar. Birinci Dünya Savaşında İspanya tarafsız kaldı, fakat savaştan büyük ölçüde etkilendi. General Primoderivera, çıkan ayaklanmaları bastırarak ülkede diktatörlük kurdu. 1930 yılında iktidardan düştü. Bir yıl sonra yapılan seçimleri Cumhuriyetcilerin kazanması sonucu Kral On sekizinci Alfanso ülkeyi terk etti. 1936'da yapılan seçimlerde solcuların başarılı olması üzerine ülkede iç savaş başgösterdi. 1939'da iç savaşın sona ermesiyle Franco Devlet Başkanı oldu. İkinci Dünya Savaşına de katılmayan İspanya'da ordunun desteğiyle Franco savaştan sonra da yerini korudu. 1969 yılında Franco'nun ölmesiyle yerine Don Juon Carlos geçti. 1976'da Başbakan Navarro'nun istifası ile Carlos kral oldu ve Abolfo Sourez'i başbakanlığa atadı. 15 Haziran 1977'de 41 yıl sonra ilk defa genel seçimler yapıldı. Sourez'in başkanı olduğu Demokratik Merkez Birliği çoğunluğu elde etti. 1981'de sağcı Albay Tejero Cortes'in meclisi basarak yaptığı darbe girişimi sonuçsuz kaldı. 1982 seçimlerini ise Sosyalist Parti büyük çoğunluğu elde ederek kazandı ve 46 yıl sonra İspanya'da yeniden bir sol iktidarın doğmasını sağladı.

Coğrafi Bilgiler

İspanya’nın dörtte üçü Meseta adı verilen düzlüklerle kaplıdır. Meseta çok yüksek faylı bloklardan meydana gelen Guadarrama ve Grados dağlarıyla ikiye bölünmüştür. Kuzeydoğudaki İberik Dağları kıvrımlıdır. Kuzeyde Cantabria Dağları yer alır. İspanyol Pireneleri, Fransız Pirenelerinden daha geniştir. Doğu Pireneler bazı sıradağlar ile İberik Sıradağlarına bağlanır. Endülüs Sıradağları çok büyük ve kıvrılmış bir kütledir. Cebelitarık Boğazından Nao Burnuna kadar 800 km’lik bir alana yayılır. Bu sıradağların en yüksek tepesi orta bölgedeki Sierra Nevada (3.478 m) Tepesidir. Bu dağlar birbirlerinden havza ve ovalarla ayrılmışlardır. İspanya’da ovanın varlığından söz etmek çok zordur. Ülkenin büyük bir kısmı 900 m yükseklikteki yaylalarla kaplıdır. Yarımadanın kuzey ve güney kıyılarındaki dağların ve Meseta’nın genellikle batıya doğru meyilli olması Ebro hariç olmak üzere büyük ırmakların okyanusa akmalarına sebeb olmuştur. Okyanusa akan başlıca ırmaklar: Mino, Douro, Tagus, Guadiana ve Guadalguivir’dir. Akdeniz’e dökülen ırmakların en önemlisi Ebro olup, Guadalaviar, Jucar ve Segura başlıcalarıdır.

Eğitim Sistemi

Üniversite Eğitimi:

İspanya'da devlet Üniversitelerinin yanısıra özel üniversiteler de mevcut olup, üniversitelerin eğitim dili genellikle İspanyolca'dır. Ancak, vakıf üniversitelerinde eğitim dili İngilizce olan programlar da bulunmaktadır. Yüksek öğrenimdeki öğrencilerin %95'i üniversitelerde öğrenim görürler. Geri kalan %5'lik bölüm ise ya üniversite denginde fakat özel yapısı gereği üniversite sayılmayan öğrenim kurumlarında (Yüksek Sanat öğrenimi veya Yüksek Askeri öğrenim); ya da yüksek düzeyde mesleki öğrenim yapan kurumlarda eğitim alırlar. Bu kurumların bazıları mezunlarına üniversite derecesi ayarında sertifika verir. İspanya'daki üniversitelerde eğitim alabilmek için yabancı öğrencilerin yerine getirmesi gereken bazı önkoşullar vardır. Öncelikli olarak, öğrenciler mezun oldukları orta öğretim kurumundan aldıkları diplomanın İspanya'daki üniversiteye giriş için İspanya'ya denk olduğunu teyit ettirmelidirler. Denklik onayını verecek kurum, Madrid'deki İspanya Eğitim, Sosyopolitik ve Spor Bakanlığı'dır.Teyit için gereken belgeleri, İstanbul'daki İspanya Büyükelçiliği ya da Ankara'daki Başkonsolosluk aracılığıyla iletebilirsiniz. Teyit alan öğrenciler Selectividad (PAAU) sınavına ( İspanya'nın üniversiteye giriş sınavı)girmelidir. İki çeşit Selectividad sınavı bulunmaktadır; LOGSE (Ley de Ordinación General del Sistema Educativo) ve EEC'dir. Sözkonusu sınav İspanya Üniversiteleri ve Uzaktan Eğitim birimleri tarafından düzenlenen bir sınav olup , koşulları, yeri, zamanı, ücreti ve ödeme şekilleri ile ilgili bilgiye internet sitesinden ulaşılabilirsiniz.Öğrencinin sınavda aldığı sonuç ile lise notlarının ortalaması, sınav notunun %60'ı notlarının da %40'ı alınarak hesaplanır. Her üniversite, programları ve bölümleri için en düşük puanı kendi açıklar. Öğrenciler de puanlarının tutması koşulu ile başvurularını yapabilirler.

Günlük Hayat ve Yaşam

İspanyolların yaşam tarzı Türklerinkine çok benzemektedir. İspanya tam bir sanat ülkesidir. Pek çok ve müze yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Ünlü flamenko danslarını, gitar dinletilerini, boğa güreşlerini izleyebileceğiniz İspanya'da kültürel pek çok aktiviteye katılabilir ve öğrenirken aynı zamanda da eğlenebilirsiniz. Dünyanın pek çok bölgesinden gelen farklı kökenlerde milyonlarda insan huzurlu bir şekilde İspanyol şehirlerinde yaşamaktadır.

Eğlence ve Kültür

İspanya’da gece hayatı çok eğlenceli geçer. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenebileceğiniz gece kulüplerinde her tarzdan müziği duyabilirsiniz. Ama İspanyol müzikleri daha yoğunluktadır. Flemenko gibi bir dans kültürleri olunca bu kültüre çok iyi sahip çıkmaya çalışan İspanyollar bar ve gece kulüplerinde de müziklerini yaşatıyorlar. Bazı gece kulüpleri özel gecelerde Flemenko danslarından oluşan şovlar düzenleyerek hem kulağa hem de göze hitap etmeyi başarıyorlar

Sağlık Sistemi

 30.000 Euro teminatla poliçelenmektedir.

Öğrenci Yaşamı

 Diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında, İspanya’da yaşam maliyeti çok düşüktür. Gıda oldukça ucuzdur ve İspanya’nın ünlü gece hayatı da oldukça ekonomiktir. Öte yandan, konaklama biraz sorun yaratabilir. Tek odalı bir apartman dairesi, hangi şehirde olduğunuza bağlı olarak, size 500€ ila 1000€’ya mal olabilir. Kampüs içi konaklama seçenekleriyse 350€ ile 850€ arasında değişiklik gösterir. Bu durumda dairenizi başkalarıyla paylaşmak en iyi çözüm gibi görünüyor. Bu, yalnızca maliyetleri düşürmekle kalmaz; ayrıca size dünyanın dört bir yanından gelen insanlarla tanışma şansı da sağlar. Aylık 200€ - 300€’ya (ısınma ve elektrik giderleriyle birlikte maksimum 400€) mal olan dairenizi başkalarıyla paylaşma fikri öğrenci bütçesi için en uygun çözümdür. Tıpkı L´Auberge Espagnole’da olduğu gibi, siz de ev arkadaşlarınızdan çok şey öğrenecek, onlarla unutulmaz anlar paylaşacak ve hayat boyu sürecek ilişkiler kuracaksınız. İspanya’nın öğrenci değişimi için Avrupa’nın en çok tercih edilen ülkelerinden biri olması ve oldukça ilgi çekici bir ülke oluşu su götürmez bir gerçektir. Bazı üniversiteler öğrenme süreçlerini, başka ülkelerden gelen öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ayarlayarak gerçek bir uluslararası eğitim sağlamaktadırlar. İspanya’nın en önemli şehirleri, bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği her şeye sahiptir ve İspanyolların hayata bakış açısı tüm öğrencilerin sosyal hayatlarını en yüksek düzeye çıkarmayı da garanti eder. Ve son olarak, İspanya’nın iş çevreleri mükemmel kariyer olanakları da sunar.

İklimi ve Bilgi Örtüsü

İspanya’nın iklimi genellikle kuraktır. Yazları sıcak, kışları soğuk geçer. İspanya’da iklim, Kuzeybatı İspanya, doğu kıyı ve iç kesim olmak üzere farklı üç bölgeye ayrılır. Kuzeybatı İspanya, Atlas Okyanusu iklim alanı içine girer. Her mevsim bol yağmur alır. Okyanusun yakın olması sebebiyle yazlar ılık, kışlar çok yumuşak geçer. Yağışlar kuzeyden güneye doğru azalır. İç kesimdeki ova ve yaylalarda kara iklimiyle karışık Akdeniz iklimi hüküm sürer. Özellikle Ebro ve Guodalguivir ovalarıyla Manche’de yazlar sıcak, kışlar sert geçer. Toplam yağış düşüktür. Bitki örtüsü ve hayvanlar: Kuzeybatı İspanya’da meşe ve gürgen ağaçları bulunur. Doğu kıyılarında yeşil meşeler, sulak bitkiler ve bozkırlar hakimdir. İç kesimde ise karışık orman, güneyde meşe ormanları ve bozkırlar, bazı kesimlerinde çayır ve fundalıklar bulunur. Bunlar ormanların insan eliyle kesilerek yok edilmesinden meydana gelmiştir. İspanya dağlık ve ormanlık bir araziye sahip olduğundan ayı, kurt, tilki, tavşan, sincap, yaban kedisi, yaban keçisi gibi hayvanlar bulunur. Mevsimden mevsime göçmen kuşlar İspanya’ya gelmektedir.

Siyasi Sistemi

İspanya’da 1975 tarihinden sonra ülke krallığa dayanan bir monarşiyle yönetilmeye başlamıştır. İspanyol parlamentosu Cortes, 350 üyeli Temsilciler meclisi ve 248 üyeli Senato’dan meydana gelmiş, iki meclislidir. Kralın, meclisten çıkan kanunları veto yetkisi vardır.

Ekonomik Durum

İspanya resmi para birimi EURO (€-Avro) 'dur. Kişi başına düşen GSMH 33.700 USD'dir. Avrupa ülkeleri arasında ekonomisi güçlü olan ülkelerden biridir. Bu sebeple halkın refah ve ekonomik düzeyi yüksektir. İspanya'ya öğrenci olarak gitmeden önce Türkiye'de bir banka hesabı açtırmanız önerilir. Böylece orada iken para transferi işlemlerini rahatlıkla halledebilirsiniz. Ayrıca Western Union sistemi ile de bu işlemleri yapabilirsiniz. Türkiye'deyken kullanmakta olduğunuz VISA ve MasterCard kredi kartlarınızı İspanya'da da sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz.

Para ve Banka

Pazartesi-Cuma sabah 8.30 ile 14.00 arası, Cumartesi günleri 8.30-13.00 arası açıktır. Bankalar, 1 Nisan ile 30 Eylül tarihleri arasında Cumartesi günleri kapalıdır.

Toplu Taşıma

İspanya'da şehir içi ulaşımlarda metro, tren ve otobüslerde kullanılan indirimli seyahat kartlarından yararlanabilirsiniz.( kısa mesafeler için İspanyollar bisiklet kullanırlar) İspanya'da Uluslararası Öğrenci Kimlik Kartı (ISIC) sahibi olabilir, hem seyahatlerinizde hem de müze ve galerilerin girişlerinde indirimli ücretlerden faydalabilirsiniz. Uluslararası öğrenci kartlarına ülkenin farklı şehirlerinde bulanan öğrenci acentalarından temin etmeniz mümkündür. Ayrıca İspanya'daki en gelişmiş ulaşım aracı gemilerdir. Deniz yoluyla pek çok yere gitmek mümkündür. 

Sosyal Hayat ve Kültür

Nüfusun yarısından fazlası şehirlerde yaşar. İspanya halkı çeşitli ırk gruplarının karışımıyla meydana gelmiştir. Halkın Endülüs bölgesinde yaşayanları esmer; Basklar ve Katalanlar sarışın; Galiçya bölgesinde yaşayanlar ise alçak boylu ve buğday tenlidir. Bölgelerde yaşayanlar arasında yaşayış ve giyiniş bakımından farklılıklar görülür. Andolusia kadınları 5. yüzyılda bu bölgede yaşamış olan Faslılar gibi yüzlerine peçe örterler. İspanya denilince akla boğa güreşleri gelir. Halk boğa güreşlerine çok meraklı olduğu için arenalar dolup taşmaktadır. Boğa güreşleri İspanyolların senelerden beri süregelen bir geleneğidir. Önemli şehirler arasında Barcelona, La Caruna, Ovieda, Sevilla, Valencia, Vizcaya bulunmaktadır. Din: İspanya halkının çoğu Hıristiyanlığın Katolik mezhebindendir. Az miktarda Protestan, Musevi, Müslüman bulunmaktadır. Bunlar nüfusun % 1’ini teşkil etmektedir. Eğitim: İspanya’da 6-14 yaş arasında öğretim mecburidir. İspanya’da 20 devlet üniversitesi, bunun dışında Madrid, Barcelona ve Valencia’da üç politeknik üniversitesi vardır. Okuma-yazma bilmeyenler nüfusun %5’ini teşkil etmektedir

Spor

İspanyada spor denince ilk akla gelen futboldur. Birbirinden güzel maçlar ispanya liginde izlnemeye değerdir. Ayrıca f1 yarışlarıda İspanyada izleyebileceğiniz en iyi spor aktivitelerindendir.ispanya denince boğa güreşleride unutulmamalıdır. Halkın boğa güreşlerine ilgisi sizide heyecanlandıracaktır.

Konaklama

İspanya'daki okullar, öğrencinin kişisel tercih ve ihtiyaçlarına uygun çeşitli konaklama seçenekleri sunarlar: 

 
Aile Yanı: Ana dili İspanyolca olan bir aile yanında konaklama, İspanyolca eğitimin devamı niteliğini taşırken, öğrencinin sosyal hayatta yabancı dil pratiği yapabilmesine olanak sağlar. İspanyol kültürü ve yaşam tarzını tanıtmaya yardımcı olan aileler, okullar tarafından özenle seçilmekte ve gerekli standartlara uygunluğu periyodik olarak denetlenmektedir. Aile yanında konaklama, öğrencinin tercihine göre tek veya iki kişilik odalarda, tam veya yarım pansiyon şeklinde olabilir. Konaklanan aileyle herhangi bir sorun yaşanması durumunda öğrenci yeni bir ailenin yanına yerleştirilir. 
 
Öğrenci Yurdu: Okulların bazıları, kendi bünyelerinde öğrenci yurtlarına da sahiptir. Yurt konaklaması özellikle arkadaşlık paylaşımları açısından idealdir. Birçok öğrenci yurdu, konforlu odalarının yanısıra, çalışma ve dinlenme odaları, telefon, televizyon, kütüphane, bilgisayar odaları ve spor salonlarına da sahiptir. Öğrenci yurtlarında genellikle yemek verilmez ancak bazı yurtların öğrenci kullanımına açık tam teçhizatlı mutfakları bulunur. 
 
Kiralık Daire: Uzun süre yurtdışında eğitim görecek öğrencilerin tercih edebileceği bir konaklama seçeneğidir. Aynı dairenin birkaç kişi tarafından paylaşılması konaklama maliyetlerini düşürebilir. Daireler mobilyalı ve tüm elektrikli ev aletlerine sahiptir. 
 
Otel: Özellikle kısa süreli eğitim programlarına katılan öğrencilerin tercih edebileceği, konforlu ancak en yüksek maliyetli konaklama seçeneğidir.

Türk Kuruluşları

BORUSAN, SARAR Espana, dima textil, HIDROMEK Espana, TEMSA España. YEŞİLLER PIELES, BEKO Espana. VESTEL Iberia,THY Türk Hava Yolları, GOKBORA TRANSPORT INTERNATIONAL, ÇİMSA CEMENTOS ESPANA S.A.U, PAŞABAHÇE, BRILLANTE MONTURA, YURDUM S.L. PERMAK ESPANA,

Vize Bilgisi

İspanya Öğrenci Vizesi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

 
1- Evraklar
• En az 6 ay geçerli pasaport ve pasaportun ilk 4 ve son sayfalarının fotokopisi
(Henüz pasaportu olmayanlar ikamet ettikleri il veya ilçe Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi'ne 4 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanının aslı, fotokopisi ve pasaport harç parası ile birlikte başvurmalıdırlar.) 
• Eğer varsa eski pasaportlarınız.
• Son 6 ayda çekilmiş 4 adet 5x5 vesikalık fotoğraf (Arka fonun açık renk olması ve resimde kulakların gözükmesi gerekmektedir.) istenilen formata uygun vesikalık fotograf için konsolosluk web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
• Vize başvuru formlarının eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurulması gerekmektedir. Eğer Global Vizyon öğrencisi iseniz formunuzun doldurulmasında danışmanınız yardımcı olacaktır.
• Vize ücreti 30-50 Euro'dur (Kurs süresine göre ücret değişir.)
 
2- Eğitim durumunuz ile ilgili belgeler: 
• Türkiye'de en son mezun olduğunuz okulun diploma/mezuniyet belgesi ve transkript fotokopileri. Ayrıca özellikle hocalarınızdan referanslar almanız da tavsiye edilir. Hala öğrenciliğiniz devam ediyor ise öğrenci belgeniz ve tatil dönemi dışında gidiyorsanız okuldan alacağınız izin belgesi.
• Türkiye'de bir dil kursuna gidilmişse; sertifika ya da dil kursundan bir yazı ve farklı kurslara gidilmişse, o kurslara ait sertifikalar Herhangi bir dil yeterlilik sınavına girilmişse (TOEFL, IELTS vb) alınan neticeyi gösteren belge.
• Global Vizyon tarafından konsolosluğa hitaben yazılacak öğrenci vizesi talep referansı
 
3- Maddi durumu gösterir belgeler:
• Çalışıyorsanız işyerinizden izin mektubu ve dönüşte aynı işyerinde çalışacaksanız referans mektubu, son 3 ayın maaş ve sigorta bilgileri, işe giriş bildirgesi. 
• Bankadan, bankanın antetli kağıdına o günün hesaptaki miktarını gösteren yazı veya hesap cüzdanları (Bu miktarın gerçekliği, bankadan konsolosluk tarafından teyit edilir.) Hesap öğrenci ve/veya ailesi üzerine olabilir. (Hesap cüzdanlarınızın güncel olması, hesaplarda en az yurt dışında kalacağınız süre boyunca eğitim, yaşam, konaklama ve gidiş – dönüş uçak bileti giderleriniz için yeterli olacak miktarda para bulunması, hesaplarının geçmişinin ve hesap hareketlerinin görünmesi , yeni yatmış paranın kaynağının ispatlanması tavsiye edilir.)
• Kendinize veya ailenize ait tapular, araba ruhsatları, kira kontratları ve kredi kartlarının ekstrelerinin fotokopisi.
• Eğer kendiniz veya ailenizden herhangi biri şirket sahibi ise; şirketinizle ilgili evraklar. (Ticaret odası sicil kaydı, son vergi levhanız, imza sirküleri ve kuruluş gazetesi fotokopisi.) Aileniz maaşlı çalışıyorsa maaş bordoları.
• Aileniz masrafları karşılıyor ise durumu açıklayan bir yazı
• Eğitim giderlerinize sponsor firma yada şahıs var ise durumunuzu açıklayan yazı, sponsora ait banka hesap cüzdanı, Ticaret odası sicil kaydı, son vergi levhası, imza sirküleri ve kuruluş gazetesi fotokopisi. (Sponsor, yakın akrabalarınıza ait şirketler, çalıştığınız veya gelecekte çalışacağınız şirketler olabilir.)  
 
4-  Diğer evraklar
• Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi 
• Evli öğrenciler için evlilik cüzdan belgesi 
• Gidiş-dönüş uçak bileti rezervasyonu 
• Velileri olmaksızın İspanya'ya seyahat eden 16 yaşın altındaki çocuklar, velilerinin seyahat etmelerine izin verdiklerini onaylayan bir mektup sunmalıdırlar. 
• İspanya'da bulunan 1. dereceden akrabalarınız varsa ve size sponsor ise ülkedeki yasal durumlarını gösteren pasaportlarının ve iş/eğitim durumlarını gösteren belgelerin fotokopisi 
• CV ile başvuru yapılması tavsiye edilir. 
• 90 Günü aşan kalışlar için İspanyolca, İngilizce ya da Fransızca dillerinden birinde hazırlanmış yeni tarihli sabıka kaydı 
• 90 Günü aşan kalışlar için İspanyolca, İngilizce ya da Fransızca dillerinden birinde hazırlanmış bulaşıcı hastalığı olmadığı ve akli dengesinin yerinde olduğuna dair doktor raporu 
• Seyahat ve sağlık sigortası
 

Başkent

Madrid

Resmi Dil

%74 Castilia İspanyolca’sı, %17 Catalan , %7 Galician, %2 Basque

Para Birimi

Euro (€)

Yüzölçümü

505.992 km

Nüfus

40.397.842 (2006 verileri)

Saat Dilimi

CET (UTC+1) CEST (UTC+2)

İnternet Alan Adı Uzantısı

.es

Büyükelçilik ve Konsolosluk

İspanya Büyükelçiliği

Abdullah Cevdet Sok. No: 8  Çankaya - Ankara 
 
Tel:  0 312 438 03 92  
Fax: 0 312 439 51 70 
İspanya Başkonsolosluğu
Karanfil Aralığı Sok. No:9  Levent - İstanbul
 
Tel:  0 212 270 74 10 
Fax: 0 212 325 30 31

Olumlu Yönler

Doğası, kültürü ve sıcak kalpli Akdeniz insanları ile İspanya'da İspanyolca öğrenmenin keyfini hiç bir yerde bulamayacaksınız.. 

Güvenlik ve Acil Durumlar

İspanya da acil durumlar (polis, itfaiye, ambulans) için ülkenin her yerinden arayabileceğiniz telefon numarası 112'dir.

Din Dağılımı

%94 Roma Katolikleri,  %6 diğer

Faydalı Linkler

İspanya Hakkında Bilgiler

www.sispain.org
İspanya Haritası
www.spain-map.com
Madrid Metrosu
www.metromadrid.es
Barselona Hakkında Bilgiler
www.barcelona.com
İspanya'da Hava Durumu
www.thinkspain.com/channels/weather/
Malaga Hakkında Bilgiler
www.malagaturismo.com


Öğrenci İzlenimleri

İspanya Ülkesinde Eğitim Alabileceğiniz Anlaşmalı Okullarımız