MENÜ
Yurt Dışı Eğitimde Son Haberler

Rusya Dil Okulları  Rusya  Dil Okulları

Kısa Bilgi

Rusya geniş toprakları ve sayfalara sığmayan tarihiyle birçok insanın ilgisini çeken bir ülkedir. Sanat, bilim ve edebiyatın yeşerdiği bu topraklarda alacağınız eğitim size yeni ufuklar açma fırsatı sağlayacaktır. Son yıllarda Rusya ile kurulan ekonomik ilişkilerin gelişmesi Rusça'yı popüler bir dil haline getirmiş ve Rusya'da dil eğitimi yaygınlaşmıştır. Yaşam masraflarının düşük maliyetli olması bu ülkede alınacak eğitimde artı bir özelliktir.


ŞehirlerCoğrafi Bilgiler

 Doğu Sibirya’daki Lena Nehri ara hat kabul edilirse, bu hattın batı ve kuzey bölgelerinde kalan arazi etkili arazi olup, çoğu yeri 1000 m’nin aşağısındadır. Bu hattın doğu ve güneyine doğru ise, arazi engebeli arazi halini alır ve bazı bölgeleri 6000 m’ye kadar ulaşır. Kafkas Dağları Gürcistan’la olan tabii sınırı meydana getirir. En yüksek yeri ise 5630 m yüksekliğindeki Elbrus (El-Iruz) Dağıdır. Doğu Avrupa bölümü toprakları alçak bir yayla görünüşündedir. Bu yaylanın Ural Dağlarıyla birlikte güney kesimi yaklaşık 5000 km kadar devam eder ve bu alçak yaylanın bir devamı da Kafkaslara kadar uzanır. Baltık Denizi ile Pasifik Okyanusu arasında uzanan bu geniş toprakların, Asya bölümü de yine geniş bir yayla görünüşündedir. Asya topraklarının güney ve doğusu ise dağlıktır. Ülkenin Ural’dan başka iki önemli dağı, Kırım ve Kopet dağlarıdır. En kuzey alanlar tunduralarla kaplıdır. Bunun hemen aşağısında ormanlık bir şerit uzanır. Batı ve güneybatı bölgelerde ovalardan başka, ayrıca bataklıklar ve çöller de mevcuttur. Nehirler-göller: Rusya Federasyonundaki nehirlerin kaynaklarının ve yayılma alanlarının ülke sınırları içerisinde olması oldukça önemli bir husustur. Avrupa topraklarında bulunan nehirler Volga, Don, Dinyeper, Kuzey Dvino’dur. Bu nehirler Moskova civarından doğar ve dört ayrı denize dökülürler. Bu denizler Baltık, Karadeniz, Beyaz Deniz ve Hazar Denizidir. Sibriya bölgesindeki nehirler Obi, Yenisey ve Lena’dır. Bu üç nehrin her biri yaklaşık olarak 3000 km uzunluğa sahiptir. Güneyde yeralan Volga, Hazar Denizine dökülür. Lena, Yenisey, Obi ve Volga nehirleri, ülkeyi kuzeyden güneye kesen, su kapasiteleri en fazla olan dört büyük nehirdir. Diğer nehirler şunlardır: Neman, Donets, Ninyester, Pechora, Ussuri, Amur ve Angara. Amur Nehri, Kabarovsk bölgesinde Ussuri ile birleşir. Angara ise, Yenisey Irmağını meydana getiren iki koldan biridir. Denizler-adalar: Rusya Federasyonunun etrafını çeviren denizler: Kuzeyde Beyaz Burent, Kara, Laptav, Sibirya, Chukchi; doğuda Okhotsk ve Japon; güneyde ve güneybatıda Hazar, Azak ve Karadeniz; kuzeybatıda Baltık Denizidir. Bu denizlerin hepsi ülkeye fazla fayda getirmemektedir. Devletin güneydoğu parçası ile kendisine ait Sakhalin Adası arasında Tatar Boğazı bulunur. Kuzeydoğuda ise Alaska ile Enurmino arasında, Bering Boğazı mevcuttur. Ülke kıyılarında irili ufaklı pekçok ada bulunmaktadır. Bunlardan başlıca büyük olanları; Novaya, Zemlya, Severnaya, Yeni Sibirya Adaları, Chukchi ve Sakhalin Adasıdır. Kıyısının bir bölümü Rusya Federasyonu sınırları içinde kalan ve büyük bir göl olan Hazar Denizi, deniz seviyesinden yaklaşık 132 m kadar aşağıdadır. Ülkenin en büyük gölü Aral’dır. Bundan başka diğer önemli göl Baykal Gölüdür. Rusya Federasyonu, toprak bakımından dünyanın en büyük ülkesidir. Yaklaşık 17.075.000 km2lik bir yüzölçümüne sahiptir. Bu kadar geniş olan ülke Asya kıtasının büyük bir bölümüyle, Doğu Avrupa topraklarının bir kısmını ihtiva etmektedir. Ülkenin 30° batı boylamı ve 170° doğu boylamları arasında 14 boylam dilimi ve 0° kuzey ve 45° kuzey enlemleri arasında 4 enlem dairesi üzerinden geçer. Avrupa topraklarında saat yirmi dörtken Bering Boğazında saat öğleden önce on birdir.

 
Rusya Federasyonunun tabii özelliği incelendiğinde üç önemli hakikat göze çarpar; birincisi, dünyanın en geniş ülkesi olmasına rağmen topraklarının % 70’i boştur. İkincisi topraklarıyla denizleri kuşatan en geniş bir “kıta ülkesi” olduğudur. Sonuncusu ise, diğer ülkelerdeki gibi dağlık ve tepelik olmaktan ziyade, daha çok ormanlık ve yeşil ovalık bir ükedir.

Eğitim Sistemi

Rusya'da ilk ve ortaöğrenimi bitiren öğrenciler Lise'ye geçtiklerinde branşlaşmaya gitmektedir. Her öğrenci ileride tercih edeceği mesleğe yönelik olarak branş dersleri almakta ve geleceğe hazırlanmaktadır. Üniversitede de buna paralel branşlar seçen öğrenciler iş hayatına başlarlar. Yabancı öğrenciler için ise, üniversiteyi Rusya'da okuyacak öğrenciler için bir sınav şartı bulunmamaktadır. Liseden mezun olan öğrenciler, not dökümleri ile birlikte Rusya'daki üniversitelere başvurabilir ve hazırlık sınıfına başlayabilirler. 1 sene süren Rusça hazırlık sınıfı esnasında aynı zamanda bölüme ilişkin temel dersler de alınır.

Günlük Hayat ve Yaşam

Başkent Moskova, tarihi ve kültürel dokusuyla, dünyaca ünlü Kızıl Meydan'ı , geniş yolları ve caddeleri, düzenli, temiz ve bakımlı parkları, birşok modern binaların, görkemli katedrallerin süslediği, 300 km metro ağıyla örülü dünyadaki sayılı metropollerdendir. İkinci büyük şehir St. Petersburg ise bir kültür, sanat, turizm şehri olup, 5 milyon civarında insan yaşamaktadır. Karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ve metro ağıyla örülmüş Rusya'nın bir ucundan diğer ucuna rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Şehir işi ulaşımda gelişmiş bir alt yapısı olan başkent Moskova ve St. Petersburg gibi büyük şehirlerde ulaşım son derece pratik ve rahattır. özellikle Moskova dünyanın en uzun ve en derin metro ağına sahiptir. Rusya, dünyanın en soğuk ülkesidir ve tüm yerleşim bölgelerinde doğalgaza dayalı merkezi ısıtma sistemi mevcuttur. Gerek üniversite yurtlarında gerekse evde kalan öğrenciler işin kış aylarında bir ısınma problemi yoktur.  

Çalışma Durumu

Rusya'da yabancı öğrencilerin çalışması yasal değildir. Ancak üniversityi Rusya'da okuyan öğrenciler, eğitimlerinin ardından Rusya'da yasal olarak çalışabilmektedir. 

Eğlence ve Kültür

Rusya`da eğlence büyük şehirlerinde dolu dizgin yaşanır. İlk olarak Moskova`yı örnek verebiliriz. Kızıl Meydan ve çevresinde bulunan bir çok bar, restoran ve gece kulübünde eğlence anlayışınıza dair güzel mekanlar bulabilirsiniz. Eğlence hayatlarının bu kadar gelişmiş olmasının belki de votkanın kenti olmasının da büyük bir etkisi vardır.Rusya`da eğlence sadece barlarla sınırlı değil. Bir çok kültürel aktivite sayesinde çok eğlenceli dakikalar yaşayabilirsiniz. Dünyaca ünlü Rus Sirkinde ya da balesinde, konser salonlarında verilen birçok konser eşliğinde ya da tiyatrolarında güzel saatler geçirebilirsiniz. Tiyatro ya da konser salonlarının girişinde, göreceğiniz ufak çocuklar sizi şaşırtmasın, Ruslar daha küçük yaştan çocuklarına sanatı aşılamaya çalışan bir millet. Özendirici değil mi? 

Öğrenci Yaşamı

Rusya'da sosyal yaşam ise geniş bir kültür mozaiğinin olması nedeniyle çok zengin ve çeşitlidir. Öğrencilerin diledikleri zaman gidebilecekleri, boş zamanlarını değerlendirebilecekleri tiyatro, sinema, konser salonu, spor salonları, devasa kütüphaneleri, kafe ve diskolar gibi mekânlar oldukça yaygındır. Özellikle Sirklerde hem eğlenceli hem de güzel zaman geçirebilirsiniz. Eğlence hayatı dışında diğer sosyal aktiviteler Türkiye'ye göre ucuzdur. Rusya'da gerek üniversite ve Rusça dil eğitimi almaya giden öğrenciler, günlük yaşantılarını çok hareketli ve zevkli hale getirebilme imkânına sahiptirler

 

Sağlık Sistemi

Rusya'da Tıp sektörü diğer birçok ülkeye nazaran oldukça gelişmiştir. Rusya'ya öğrenci olarak gelenlerin üniversite tarafından sağlık sigortaları zorunlu olarak yapılmaktadır Bu sigorta Rusya'da kaldığınız süre boyunca sizi sigorta altına almaktadır. Rus sağlık kurumlarının haricinde bilgi alabileceğiniz Moskova Türk Polikliniği'de hizmet vermektedir. Buradan Türkçe olarak destek alabilir ve sağlık şikayetlerinizi danışabilirsiniz.

Moskova Türk Polikliniği Tel. : (495) 687 98 59  

Türkiye İlişkileri

Rusya ile Türkiye arasında ticari anlamda ilişkiler son zamanlarda oldukç a iyileşmiştir. 

İklimi ve Bilgi Örtüsü

Rusya Federasyonunun umûmî olarak iklimi kışları aşırı soğuk ve yazları sıcak ve kurak geçen kara iklimidir. Fakat geniş toprakların hepsinde aynı iklim görülmez. Bu bakımdan Rusya dört iklim bölgesine ayrılabilir: Kuzeyden güneye olmak üzere Soğuk-Tundra, Nemli Ormanlık (Tayga), Sıcak ve çöl ile Astropikal İklim kuşaklarıdır. Kutup bölgesine yakın yerlerdeki Soğuk-Tundra iklimi; uzun, kuru ve şiddetli bir kışa sahiptir. Yazları sıcak ve oldukça kısadır. Tayga bölgesi yağışlı bir bölgedir. Dünyadaki ormanlık arazinin üçte biri buradadır. Bu ormanlar ülke yüzölçümünün yaklaşık yarısını meydana getirir. Güneye doğru gidilince sıcak kuşağa gelinir. Burada hava sıcaklığı oldukça yumuşaktır. Kırım’da ise astropikal iklim mevcuttur. Ülke yüzölçümünün % 18’ini teşkil eden çöllerde de çöl iklimi hüküm sürer. Batıdan doğuya doğru olan büyük hava akıntısı sebebiyle, Atlantik Okyanusu yakınlarındaki bölgeler mûtedil okyanus iklimi tesiri altındadırlar. Buna mukabil, ülkenin Pasifik Okyanusu tarafı yılın altı ayı boyunca süren dondurucu ve karlı kara iklimine tabidir. Mesela Pasifikten birkaç km uzaktaki Sibirya bölgesinde Ocak ayı ortalaması aşağı yukarı -50°C civarında seyreder. Bütün ülkede, yaz ayları ise umûmiyetle serin geçer. Rusya Federasyonu, dünyanın en kurak ülkelerinden biridir. Bütün topraklarının sadece dörtte birine yakın bir bölümü ortalama 500 mm kadar yağış alır. Bundan başka çoğu nemli bölgeler tarım için müsait sıcaklığa sahip değildir. Yağış miktarları ise yıldan yıla çeşitli farklılıklar gösterir. 

Siyasi Sistemi

Rusya Federasyonunun siyasî rejimi, Sovyetler Birliği dağılmadan önce komünist diktasıydı. Sovyetler Birliği resmen dağıldıktan sonra çok partili ve başkanlık sistemine dayalı parlamenter rejime geçildi. Devlet başkanı halk tarafından beş senelik bir süre için seçilir. Devlet başkanı aynı zamanda silahlı kuvvetlerin başkomutanı ve Güvenlik Konseyinin başkanıdır. Devlet başkanı meclisi feshetme yetkisine sahiptir. Parlamento 450 milletvekilinden meydana gelir. Milletvekillerinin yarı dar bölge seçim sistemiyle, diğer yarısı parti listelerinden nispî seçim sistemiyle seçilir. Ayrıca Rusya Federasyonunu meydana getiren 89 üye bölgenin ikişer temsilcisinden meydana gelen 178 üyeli Federasyon Konseyi vardır. Federasyon Konseyi, devlet başkanı tarafından feshedilemez. Konsey, meclisten geçen yasaları ve devlet başkanının sıkıyönetim yasasına ilişkin kararlarını onaylar.  

Para ve Banka

Rusya'nın resmi para birimi Ruble'dir . 1 dolar ortalama 32 Rubleye karşılık gelmektedir. Ruble Türkiye'de çevirebileceğiniz bir para birimi değildir. Bu sebeple dolar ruble pariteleri esas alınmaktadır. Öğrenci olarak Rusya'ya gitmeden önce Türkiye'de hesap açtırmanızda fayda vardır. Böylece Rusya'da iken para transferi yapabilirsiniz. Ayrıca Western Union üyesi işyerlerinden de para transferi yapılabilmektedir. Türkiye'de kullanmakta olduğunuz VISA ve MasterCard kredi kartlarınızı sorunsuz bir şekilde Rusya'da kullanabilirsiniz. Ayrıca Bankalar; 09:30 – 17:00 (Ptsi-Per), 09:30 - 16:00 (Cum) Mağazalar; 10:00/11:00 – 20:00/21:00/22:00 (Ptsi-Paz) 

Toplu Taşıma

Rusya`da şehir içinde ulaşım için genel olarak toplu taşıma araçlarını tercih edebilirsiniz. Ayrıca takside rahatlıkla bulabileceğiniz ulaşım seçeneklerden biridir. Özel otomobillerde, elinizi kaldırıp durduğunuzda sizi belli ücretler karşılığında gideceğiniz yere götürebilir. Dünyanın en iyi metro sistemlerinden birinin Rusya`da olduğunu söylemek herhalde Rusya`da ulaşım için kullanacağınız ilk seçenek için büyük bir ipucu olacaktır. 

Haberleşme

Türkiye'de iken kullanmakta olduğunuz telefonunuzu yanınızda götürebilirsiniz. Fakat hattınızı götürmemeniz tavisye edilir. Bunun sebebi Rusya'da iken Türkiye'deki hattınızı kullanmanız durumunda yüksek ücretler ödemek zorunda kalmanızdır. Ayrıca sizi arayanlardan da ücretlendirilebileceğinizi unutmayın. Bunun yerine Rusya'ya gittiğinizde oradan kontörlü bir hat alarak telefonunuzda kullanabilirsiniz. Ayrıca, telefon kulübelerinde parayla veya görüşme kartlarıyla da iletişim kurabilirsiniz. Son yıllarda internet kullanımının yaygınlaşmasının sonucu olarak internet üzerinden yapılan görüşmeler de oldukça popülerdir. Bu görüşmelerin çoğu ücretsiz olmakla beraber ses kalitesi olarak ta tatmin edici seviyededir. 

Spor

Rusya Federasyonu spor alanında dünyada söz sahibi bir ülkedir. Spora her yıl büyük harcamalar yapılmaktadır. Umûmiyetle futbol, voleybol, güreş ve basketbol yaygındır. Ülkenin sembolü ayıdır. 

Burs Veren Kuruluşlar

Rusya Federasyonu ' nda üniversite ve Rusça dil eğitimi için giden öğrenciler açısından oldukça 
uygun koşullar mevcuttur; üniversitelerin kampusu içinde ve dışında yer alan öğrenci yurtları, 
özel ev veya oda kiralanmasına göre çok daha ucuzdur. Üniversite yurtları genel olarak ucuz ve pahalı olmak üzere
ikiye ayrılır, ucuz ve klasik olan(aylık 20-35 $) yurtların donanımı ve konforu eski olduğu için 
yabancı öğrenciler tarafından tercih edilmemektedir. Ancak pahalı olan (aylık 80-120 $) yurtlar 
yabancı öğrenciler tarafından çok tercih edilmekte, bu da öğrenci için yıllık 800-1200 $ arasında 
bir maliyet gerektirmektedir. Yurtların binaları; bakımlı, dış görünüşleri heybetli,
10-15 kattan oluşan binalardan oluşmakta ve odaları tek veya çift kişiliktir. 
Öğrenciler ister tek kişilik (fiyat farkını ödeyerek)ister çift kişilik odalarda kalabilmektedir. 
Üniversitenin kampusu içindeki yurt ile kampus dışındaki, ya da şehir merkezi dışındaki yurtların 1 veya 2 kişilik oda ücretlerinde 100 dolarlık fark vardır. Yurtlarda her katta ortak mutfaklar mevcut olup, öğrenci kendi yemeğini yapabilmekte ve yaşam giderlerini düşürmektedir. Yurtların tamamında merkezi ısıtma sistemi mevcut olup, Rus coğrafyasının soğuk günlerinde odaların içerisi her zaman sıcaktır. Yurtların bazılarında ayrıca kafeterya, kuaför, büfe ve yemekhane gibi sosyal ihtiyaçların karşılanabildiği mekânlar mevcuttur. Öğrenciler bu mekânlardan cüzi ücretler karşılığında yararlanabilmektedir. Öğrenci yurtlarında kalmak istemeyen, özel ev veya oda kiralamak isteyen öğrenciler ise, evin büyüklüğü-konforuna, şehrine göre, merkez ve merkeze uzaklığına göre ortalama aylık kira bedelleri 350-2000 $ arasında ev kiralayabilirler. Bir aile içinde yaşayarak evin bir odasını kiralamak isteyen öğrenciler ise 100-200 $ arasında oda bulabilirler.

Rusya Federasyonu'nda özellikle büyük şehirlerde (Moskova ve St. Petersburg gibi ) ev kiralamak öğrenciler için yurtlara göre daha pahalıya mal olmaktadır. 

Türk Kuruluşları

ENKA: Rusya’daki en yüksek iş hacmine sahip Türk müteahhitlik firması olmasının yanı sıra. Rus emlak piyasasındaki ilk yabancı yatırımcıdır.

Ramstore: Enka ve Koç Holding’in eşit ortak olarak kurdukları Ramenka. Ramstore alışveriş merkezi ve süper ve hiper market zincirlerinin inşası ve işletmesini yapmaktadır.
Şişecam: Grubun şirketlerinden Anadolu Cam. Rusya’daki üçüncü yatırımının temellerini 2005 yılının Temmuz ayında Ufa’da atmıştır. Grubun bir diğer yatırımı Moskova’ya 330 km uzaklıktaki Gorohovets’deki cam şişe ve gıda ambalajı tesisidir.
Zorlu Grubu: Vestel. 2002 yılında Vladimir bölgesinde yaptığı 15 milyon dolarlık yatırım ile Rusya’da TV üretimi yapan ilk yabancı şirket olmuştur.
Arçelik: Arçelik. Haziran 2005’te Moskova’ya 110 km uzaklıktaki Kirzaç’ta buzdolabı ve çamaşır makinesi üretecek 58 milyon euro değerindeki tesisin temelini atmıştır.
TOBTİM Ticaret Merkezi: TOBB ve TİM ortaklığı ile Moskova’da inşa edilen ve Ocak 2005’te tamamlanan Arkadia Türk Ticaret Merkezi. 60 milyon dolar değerindedir. 38.600 m2 alan üzerine kurulan alışveriş merkezinde 85 ofis. 39 mağaza. 1.600 m2 alan üzerine kurulu süpermarket. 6 sinema salonu. 5 fast food ve 2 restoran bulunmaktadır.
Eroğlu Grubu: Gruba ait denim pantalon üreticisi Colin's. 12 yıldır faaliyet gösterdiği Rusya pazarında 36 mağaza ve 118 satış noktasına ulaşmıştır.
Eczacıbaşı: Eczacıbaşı Yapı Gereçleri. 2005 yılının Nisan ayında Serpuhov bölgesinde “Vitra Bathroom Products LLC” adı altında bir seramik. vitrifiye üretim tesisi yatırımı yapmıştır. Bu yatırımların toplam değeri 24 milyon doları bulmuştur.
Adopen: 2005 yılında 12 milyon dolarlık bir yatırımla Moskova’da inşa edilen bir PVC profil. kapı. pencere üretim tesisi imalata başlamıştır.

Türklere Bakışları

SSCB'nin dağılmasından sonra, Rusya'ya gelen bir çok göçmen sıkıntısız bir şekilde hayatlarını sürdürmektedir. Ruslar genel olarak yabancı vatandaşlara hoşgörülüdürler. Uzun yıllar kapalı bir ülke olmanın verdiği sıkıntıyla, Rus vatandaşları, dünyayı tanımak ve çeşitli milletlerden arkadaş edinmek adına, Turistlere daha hoşgörülü yaklaşırlar. Rusya'da iş yapan ve eğitişm gören bir çok Türk bulunmaktadır. Bu da öğrencilerin Rusya'da problem yaşadıklarında  en önemli güvencelerinden biridir. 

Vize Bilgisi

Rusya'da eğitim görecek öğrenciler için farklı kategorilerde vize uygulaması mevcuttur. 4 hafta veya daha kısa süreli eğitim almak isteyen öğrencilere turistik vize verilmektedir. Bu vize tipi , tek girişli olup , Rusya'da uzatılması mümkün değildir. 1-3 ay arası süre ile eğitim alacak öğrencilerin kısa süreli öğrenci vizesine başvurmaları gerekmektedir. Bu tip vizede öğrenciye Rusya İçişleri Bakanlığından bir davetiye yazısı gelir ve vize işlemleri 4 hafta alır. 3 aydan daha uzun süre ile eğitim alacak öğrencilerin kısa süreli öğrenci vizeleri Rusya'da uzatılmaktadır. 

Vize Başvuru Adımları ve İşlemleri

1. Vize başvuru formu,
2. Vize bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerliliği olan pasaport,
3. 1 adet yeni çekilmiş arka fonu beyaz vesikalık fotoğraf,
4. Uçak rezervasyonu,
5. €30.000 teminatlı sağlık sigortası,
6. 3 aydan daha uzun süreli başvurularda HIV testi,
7. Eğitim alınacak okuldan alınmış kayıt belgesi aslı,
8. Eğitim süresi boyunca konaklama ile ilgili bilgi,
9. Öğrenci velisi tarafından Rusya Büyükelçiliğine/Konsolosluğuna yazılmış dilekçe aslı,
10. Son diplomanız veya eşdeğer belgeniz ,
11. Türkiye'de halen bir eğitim kuruluşunda kayıtlı iseniz öğrenci belgeniz ve not çizelgesi,
12. Yurt dışında kalacağınız sürece geçiminizi karşılayabileceğinizi kanıtlayan size veya maddi olarak destekleyen kişiye ait  maddi durum belgeleri,

13. Resit olmayan öğrenciler için ebeveynler tarafından seyahat etmelerine izin verdiklerini teyit eden noter tasdikli muvaffakatname. 

Etnik Yapısı

Yüzde 79,82 (115 868 500 kişi) Rus, yüzde 3,83 (5 558 000) Tatar, yüzde 2,03 (2 943 500) Ukraynalı, yüzde 1,15 (1 673 800) Başkir, yüzde 1,13 (1 637 200) Çuvaş, yüzde 0,94 (1 361 000) Çeçen, yüzde 0,78 (1 130 200), Ermeni, yüzde 0,56 (814 700) Beyaz Rus, yüzde 0,43 (621 500) Azeri, yüzde 9,33 diğer. Ülkede yaşayan etnik toplulukların toplam sayısı 176’yı buluyor. 

Başkent

Moskova 

Resmi Dil

Rusça 

Yüzölçümü

17.075.400 km2 (Yüzde 13’ü ekili alan, yüzde 51’i orman, yüzde 13’ü su olmak üzere). 

Nüfus

145,166 milyon (9 Ekim 2002 sayımı) (2006 sonbaharında 142.2 milyon.) (Kent nüfusu: yüzde 73, kırsal alan nüfusu: yüzde 27.) (Erkek sayısı: 67,6 milyon, kadın sayısı: 77,6 milyon). 

Saat Dilimi

Rusya'da 11 adet zaman dilimi kullanılmaktadır. Moskova ve St.Petersburg şehirleri ile Türkiye arasında 1 saatlik bir zaman farkı vardır. (Rusya'da saat 1 saat ileridir) Örneğin Türkiye'de saat 12.00 iken Moskova'da saat 13.00'tür. GMT +3

İnternet Alan Adı Uzantısı

.ru 

Büyükelçilik ve Konsolosluk

Ankara, Rusya konsolosluğu iletişim bilgileri aşağıdadır
Rusya Büyükelçiligi, Ankara
Adresi:Karyağdı sok. No 5 06692 Çankaya (P.K. 35 Kavaklıdere) ANKARA 
Telefonu: (0 312) 439 21 22 ve 440 82 17
Fax: (0 312)438 39 52 ve 442 90 20
Istanbul, Rusya konsolosluğu iletişim bilgileri aşağıdadır
Adresi: İstiklal Caddesi No:398
Beyoğlu, İstanbul
Telefonu: (0212) 292 51 01 ve 292 51 02
Fax: (0212) 249 05 07

Türk Büyükelçiliği : Moscow ( Moskova ) Adres:7. ROSTOVSKIY PEREULOK 12 MOSCOW
Telefon:( 7-095 ) 246 00 09 - 246 00 10 - 246 19 89                    
Faks:( 7) -095  245 63 48 - 245 65 02 

Olumlu Yönler

Pahalı bir ülke olmaması. İnsanların türklere bakışlarının iyi olması en olumlu yönleri olarak gösterilebilir.

Olumsuz Yönler

Hava koşullarının Türkiyeye nazaran daha sert olması olumsuz yön olarak gösterilebilir. 

Din Dağılımı

Çoğunluk Hristiyanlığın Ortodoskluk mezhebinden. Ayrıca İslam (tahminen 20 milyon kişi), Katoliklik, Yahudilik ve Budizm de dahil çeşitli din ve mezhepler vardır. 

Faydalı Linkler

Haber siteleri (Rusça)
http://www.rbc.ru
http://www.gazeta.ru
http://www.lenta.ru
http://www.turtsia.ru
http://www.turpress.com
 
Haber siteleri (Türkçe)
http://www.haberrus.com
http://www.turkrus.com
http://www.rusyaofisi.com
http://www.rusya.ru
 
Birlikler-Dernekler
Rusya Federasyonu ile Türkiye İş ve Dostluk Derneği-RUTİD http://www.rutid.org
Rus Türk İşadamları Birliği-RTİB http://www.rtibnet.com
Rus Türk Araştırmaları Merkezi-RUTAM http://www.rutam.org
Rusya dayanisma ve kultur dernegi http://www.rus-kim.biz
Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği (RSSP) http://www.rspp.ru
OPORA Rossii-Rusya KOBİ Örgütü http://www.opora.ru (Rusça)
 
Diğer
E-Konsolosluk http://www.e-konsolosluk.net
T.C. Moskova Büyükelçiliği, Eğitim Müşavirliği http://www.emusavir.ru
Rusya F.Ankara Büyükelçiliği http://www.turkey.mid.ru
İstanbul Rusya Başkonsolosluk http://www.rusconsulate.nm.ru
Türkiye Moskova Ticaret Müşavirliği http://www.dtmos.ru
Tolerans Eğitim Organizasyonu http://www.tolerance.org.ru
Diyalog Avrasya Platformu http://www.da.com.tr


Öğrenci İzlenimleri

Rusya Ülkesinde Eğitim Alabileceğiniz Anlaşmalı Okullarımız
Logo Okul Türü Okul Adı Şube Adı Bölge/Eyalet Şehir Adı
Tomsk University (TPU) Üniversite Tomsk University (TPU) Tomsk Politeknik Üniversitesi
--- Tomsk