MENÜ
Yurt Dışı Eğitimde Son Haberler

Hollanda Dil Okulları  Hollanda  Dil Okulları

Kısa Bilgi

Hollanda Konya büyüklüğünde bir ülke. Ülkenin yüzölçümü 41 bin 864 kilometrekare (km2) ama bu alanın yaklaşık 4 bin km2’si nehir kanal ve göllerle kaplı. Denizden 9 bin km2’nin üzerinde toprak kazanılmış (Kıbrıs adası kadar İstanbul ilinin yaklaşık 1.8 katı). Yani nehir kanal göl alanları ile denizden kazanılan alanlar dışındaki yüzölçüm 28-29 bin km2’de kalıyor. Hollanda denizden 300-400 yıldır toprak kazanıyor. Bunu da sığ suların olduğu yerde denize set çekerek iç taraflarda da kanallar kullanarak yapıyor. Bu nedenle Hollanda’nın dörtte biri deniz seviyesinin altında (en dip nokta -6.7 metre en yüksek dağ 321 metre) bulunuyor. Bundan dolayı ülkenin çeşitli dillerdeki adı “alçak ülke” anlamına geliyor. Hatta “dünyayı Tanrı Hollanda’yı Hollandalılar yarattı” şeklinde bir Hollanda atasözü bile var.


ŞehirlerTarih

Tarih boyunca Felemenk ülkelerinin bir parçasını oluşturan Hollanda topraklarında bulunmuş en eski yerleşim kalıntıları Üst Paleolitik Çağ avcı ve toplayıcı topluluklarına aittir. 
Utrecht Birliği'ne bağlı Kuzey Hollanda eyaletleri 26 Temmuz 1581'de İspanya kralı II. Felipe'den bağımsızlıklarını ilan ettiler. 1648'de imzalanan Vestfalya Antlaşması'nda Hollanda vilayetlerinin bağımsızlığı tanındı. Bu yaklaşık olarak, daha sonra kurulacak olan Hollanda'nın bulunduğu bölgeydi. Buna karşın, bu bölgenin güneyinde kalan bölgeler, Flanderler dahil olmak üzere, krallıkta kaldı; daha sonra buradan Belçika ülkesi oluştu. Bu tarihten sonra Kuzey Hollandalılar ve Güney Hollandalılar üzere iki toplumdan bahsedilmeye başlandı.

Viyana Kongresi kuzey ve güneyi bağımsız bir ülke olan Hollanda Krallığı olarak kısa bir süre için birleştirdi. Lakin güney Hollandalılar (Felemenkliler) 1830'da bağımsızlıklarını Belçika adı altında ilan etmişlerdi. 

Coğrafi Bilgiler

Belçika ile Almanya arasında Kuzey Denizi üzerinde yer alan Hollanda, doğudan Almanya ve güneyden Belçika ile çevrilidir. 41,528 km2'lik alan sahip Hollanda, kuzeyden güneye 300 km ve batıdan doğuya 200 km boyunca uzanır. 

Eğitim Sistemi

TEMEL VE İKİNCİL EĞİTİM (LİSE)
 
Beş yaşını dolduruncaya kadar eğitim zorunlu olmamakla beraber çocuklar okula 4 yaşında başlayabilmektedirler. Temel eğitim 8 senedir ve bunun 7 senesi mecburi eğitimdir. Öğrenciler son sene, gidecekleri liseler hakkında bilgilendirilirler.
 
12 yasında başlayan lise eğitimi 16 yasına kadar sürer. Bu eğitimin çeşitleri vardır. 
VMBO Programları 4 yıllıktır. Genel ve mesleki eğitimleri kapsar. Mezunları bir ile 4 yıl arasında süren ikincil mesleki eğitim kurumlarına (MBO) devam edebilirler. Yüksek eğitime kabul veren iki tane genel eğitim programı vardır ki bunlar 5 yıllık HAVO ve 6 yıllık VWO programlarıdır. Öğrenciler bu programlara kabiliyetlerine göre katılırlar. VWO’lar daha sıkı olmakla beraber her iki program da orta öğretimin secici ve seçkin programlarıdır. VWO programları öğrencilerini üniversitelere hazırlar. Araştırmaya yönelik üniversite bölümlerine ancak VWO programı mezunları katılabilirler. HAVO diploması da genelde mesleki eğitim veren HBO yüksek öğretim programları için bir on koşuldur. HAVO programının son iki senesi ve VWO programlarının son 3 senesi, tweede fase diye adlandırılır. Bu dönemde öğrenciler dört bölümden birini seçerler ve o alanda çalışmalarına devam ederler. Bu bölümler:
 
1- Bilim ve teknoloji
2- Bilim ve sağlık
3- Ekonomi ve toplum
4- Kültür ve toplum’dur.
 
UZMAN LİSE MESLEKİ EĞİTİMİ (MBO)
 
Bu eğitim; ekonomi, teknoloji, sağlık, kişisel bakım, sosyal yardımlaşma, ve tarım alanlarında verilir. MBO programları bir yıldan 4 yıla kadar farklı uzunluklarda ve farklı derecelerdedir. 4. dereceden bir MBO programını tamamlamış öğrenci, HBO programlarına devam edebilir.
 
YÜKSEK ÖĞRENİM
 
Yüksek öğrenim iki çeşit öğrenim kurumunda verilir: Araştırma ağırlıklı üniversitelerin uyguladığı araştırma programları (WO) ve mesleki eğitim üniversitelerinin uyguladığı pratik ağırlıklı programlar (HBO). 
 
Bu iki ana dalın dışında nispeten az sayıda öğrenci de gelişmekte olan ülkelerden gelen öğrencilerin kendi ülkelerinde ihtiyaç duydukları mesleki bilgileri kazanmaları için düzenlenmiş olan üçüncü bir program türüne dahildirler. Değişik dallarda mastır programları ve araştırma ya da uygulama alanlarında ağırlık veren kurumlar vardır. Eğitim dili İngilizce’dir ve bir hafta ile iki yıl arasında süren programlar mevcuttur. Hague Üniversitesi’nin sosyal bilimler dalı hariç doktora programlarını içermez. Fakat bu programı bitirenler, kurumların anlaşmalı olduğu üniversitelerde doktora çalışmalarına devam edebilirler. 
 
Genelde mastır derecesi veren bu kurumlara başvurular için üniversite mezuniyeti gerekir. Bazı bölümler için çalışma deneyimi gerekebilir. Hükümet tarafından desteklenen bu programlara burs bulmak da mümkündür.
 
Eylül 2002’den beri Hollanda’da yüksek öğrenim üç bölümden oluşmaktadır: üniversite, mastır, doktora derecesi programları. Aynı zamanda ECTS kredi sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Bu sisteme göre WO üniversite programları 180 kredi (3 yıl) gerektirir ve mezunları BA veya BS diplomaları alır. HBO programları ise 240 kredi (4 yıl) gerektirir. Mezunları ise mühendislik veya hemşirelik mezunu diploması alırlar. 
 
WO mastır programlarında 60 veya 120 kredi (bir veya iki yıl) tamamlanması gerekir. Nadir de olsa bazı programlar 90 kredi (1.5 yıl) veya 120 kredi (iki yıl) dan fazla gerektirir. Mühendislik, tarım, matematik ve doğal bilimler 120 kredi gerektirir. HBO mastır programları ise 60 ile 120 kredi arası gerektirir. Doktora programları ise ancak araştırma üniversiteleri tarafından verilir. 
 
Bir kredi 28 saatlik çalışmayı kapsar ve bir öğretim yılı 60 kredidir. Not sistemi 10’luk sistemdir ve minimum geçme notu 6’dır. 9 ve 10 çok nadir verilir.

 

Çalışma Durumu

Öğrenciler okul saatleri dışında yarı zamanlı olarak çalışabilirler. Bazı üniversiteler öğrencilere iş bulmada yardımcı olmaktadır. Üniversiteler dışında işçi yerleştiren birçok özel firma (Uitzendbureaus) vardır. Bu alternatiflerin dışında devlet iş ve işçi bulma kurumuna gidilip iş aranabilir. Akademik yıl süresince hafta sonları part time olarak çalışılabilir. Yaz tatillerinde full time çalışma imkanı vardır.Hollanda’da oluşacak masraflarınızı sadece çalışarak karşılamak zordur. Bu yüzden Hollanda’ya gelirken arkanızda sağlam bir maddi desteğiniz olsun. 

Eğlence ve Kültür

Hollanda’da eğlence denince akla gelen ilk şehir Amsterdam’dır. Çılgın bir eğlence anlayışınız varsa, Amsterdam tam size göre bir şehir. Amsterdam'da eğlence hayatı çok hızlı bir şekilde akıp gider... Hollanda’ya gelen bir çok ziyaretçinin eğlenmek için ilk seçeneği Amsterdam’dır. Ancak Roterdam’ın da, oldukça eğlenceli bir şehir olduğu söylenebilir. Özellikle yaz aylarında düzenlenen festivalleri ile adından söz ettiren bir şehirdir. Bu karnavalların en önemliler ise; Surinamlı, Karayip, Güney Amerika ve Afrikalıların toplandığı karnavaldır. Karnavallarda canlı Latin müziği çalınıyor, yürüyüşçüler ve izleyiciler dans ederek kutlamalar yapılıyor. 

Sağlık Sistemi

Yetişkinlerin prim ödeyerek sağlık bakımı ve yardımı için kendilerini sigorta ettirmeleri gerekir. Örneğin bir doktorda, diş doktorunda veya uzman doktorda muayene ya da hastanede yatılı tedavi için. Çocuklar ve 18 yaşından küçük gençler, yetişkinlerle birlikte sigortalı olurlar ve prim ödemezler.Hangi masrafların tam olarak karşılanacağı, seçtiğiniz sigorta paketinin türüne bağlıdır. Her zaman bir temel paket bulunur. Temel paketin yanı sıra, ek sigorta yaptırabilirsiniz.Olağandışı Hastalık Masrafları Genel Yasası (AWBZ ), uzun süren hastalıklarda, özür veya yaşlılık durumunda gerekli bakım için yapılan sigortadır. AWBZ, zorunlu bir halk sigortasıdır. Hastaneler:Hastaneye yatmak için uzman doktorun havale etmesi gerekir.Bazı hastalıkların tedavisi için beklemeniz gerekir.Hastanelerdeki odalar genellikle bir kaç kişiliktir. Erkekler ve kadınlar aynı odada kalabilir. Ailenin hastaya bakması gerekmez. Bunu sağlık personeli yapar. Ziyaret saatleri her hastaneye ve çoğunlukla her bölüme göre değişir.Acil durumlarda doğrudan hastaneye gidebilirsiniz. Hastanelerde Acil Yardım Bölümü (EHBO) bulunur. Hastanelerde bakım masrafları yüksek olduğu için, iyi bir hastalık masrafları sigortasına sahip olmanız önemlidir.

 

İklimi ve Bilgi Örtüsü

Hollanda’da nemli deniz iklimi hakimdir. Yıl boyunca yağmur yağışı görülür. Hollanda’da görülen iklimde Gulf Stream sıcak su akıntısının etkisi büyüktür. Kışlar soğuk, yazlar ılıktır. 

Siyasi Sistemi

Hollanda’da siyasi rejim parlamento esasına dayanan anayasal bir monarşidir. Kraliyet makamı, kral, kraliçe ve bakanlardan ibarettir. Kralın anayasaya göre dokunulmazlığı vardır. Bakanlar parlamentoya karşı sorumludurlar. Hanedan Orange Sülalesindendir. Parlamento iki meclisten ibarettir. Senato 75 üyeli olup, üyeler vilayet meclisleri kanalıyla dereceli olarak seçilirler. Millet Meclisi 150 üyeli olup, üyeler halk tarafından doğrudan doğruya seçilirler.
 
Hollanda on bir eyaletten meydana gelir. Her eyalet iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde merkezi hükümete bağlıdırlar. Eyalet Meclisi, Eyalet Temsilciler Meclisi ve Kraliçenin Komseri denilen Vali tarafından yönetilmektedir. Eyalet Meclisi üyeleri halk tarafından, Eyalet Temsilciler Meclisi ise Eyalet Meclisi üyelerinden seçilir. Her eyalet nüfûsuna göre senatoda üye bulundururlar.

 

Ekonomik Durum

Hollanda, Avrupa’daki ulaşım yollarının merkezinde sayılır. Rotterdam, Dünya’nın üçüncü en yoğun limanıdır. Dünya’nın en zengin ilk 15 ülkesi arasındadır. Ülkedeki maddi refah ve sağlam ekonomi, hükümet ile çalışanlar ve sendikalar arasındaki anlaşmaların da bir sonucudur. 
 

Ayrıca, ülke Avrupa’nın sebze tarlası olarak da anılmaktadır. Dünyadaki tarım ürünleri ihracatlarının yaklaşık yüzde 8’ini gerçekleştirmektedir. Çiçek ihracatının ise yüzde 60’ı Hollanda’dandır. Hollandalı iş adamları yabancı topraklarda 200 milyar dolarlık yatırım yapmaktadırlar. Bu rakam tüm Dünya’daki rakamların yüzde 6’sı ile 8’i arasındadır. Üç Hollanda bankası da Dünya’nın en büyük ve en güçlü 25 bankası arasındadırlar. 

Para ve Banka

Para birimi Euro’dur. Euro (€), metalik ve banknot olmak üzere basılmıştır; 1 eurocent, 2 cent (sent), 5 cent, 10 cent, 20 cent,  50 cent, 1 euro, 2 euro olmak  sekiz adet metalik bozuk paraların bir yüzünde Avrupa Birliğinin Haritası, diğer yüzünde ise aynı renk ve şekil ve ölçülerde 12 ülke'ye ait resimler bulunmaktadır. Banknotlar ise farklı renk ve büyüklükte basılmıştır; 5 euro gri, 10 euro kırmızı, 20 euro mavi, 50 euro turuncu, 100 euro yeşil, 200 euro sarı ve 500 euro mor renktedir.Herhangi bir bankadan, havaalanı veya kent merkezinde bulunan döviz bürolarından ve ATM makinelerinden ve seyahat acentelerinden döviz bozdurmak mümkündür.
 
Bankalar hafta içi saat 9.00 dan 16.30 ya kadar acıktır.

Ev bulmaya çalıştığınız ilk günlerde kredi kartına çok ihtiyaç duyacaksınız. Hollanda’da hemen hemen bütün ödemeler kredi kartı ile yapılır. Bu yüzden Hollanda’ya geldikten hemen sonra bir Hollanda bankasından hesap açtırın. Banka kartı ile istediğiniz zaman banka otomatlarından para çekebilir ve alışveriş masraflarını ödeyebilirsiniz. 

Toplu Taşıma

Hollanda bisiklet dostu bir ülkedir. Şehirde bisiklet yolları ve bisiklet park alanlarıyla "bisiklet kültürünün geliştiği bir merkezdir. Şehirde 1 milyon bisiklet bulunduğu tahmin edilmektedir. Çoğu Hollandalı, mesleklerinden ve statülerinden bağımsız olarak bisiklet kullanırlar. Ancak bisiklet hırsızlığı oldukça yaygındır. Bu yüzden bisiklet sahiplerinin büyük kilitlerle bisikletlerini hırsızlara karşı koruma eğilimi vardır. Şehir içinde araç kullanmak tercih edilmez. Çünkü park ücretleri oldukça yüksektir, ayrıca birçok cadde ve sokak araç trafiğine kapatılmıştır. Toplu taşıma otobüs ve tramvaylar ile sağlanır. Şehirde dört metro hattı bulunmaktadır, beşinci hat ise yapım halindedir. Şehir kanallarında deniz taksi ve deniz otobüsleriyle toplu taşıma yapılır. Turistler küçük teknelerle kanallarda şehir turu atar. Amsterdam, 1932'den bu yana Hollanda'da otoyolların ana merkezidir. Amsterdam Schipol Havalimanı, Amsterdam Ana Tren İstasyonu'ndan trenle 20 dakika kadar uzaklıktadır. Hollanda'nın bu en büyük havalimanı, Avrupa'da dördüncü, dünyada onuncu sıradadır. 

Sosyal Hayat ve Kültür

Hollanda, Almanya, İngiltere ve Fransız kültürlerinin kesişme noktasıdır. Bu ülkelerin televizyon kanalları hemen her Hollandalı’nın evinde çıkmaktadır. Ayrıca ülke, ana dili İngilizce olmayan ülkeler arasında en fazla İngilizce kitap ithal edendir. Ayrıca, Dünya’nın en büyük bilimsel eser basımevi de bu ülkededir. 
 
Sinemalar, tüm dünyadan filmleri, kendi dillerinde yayınlaralar. Kiliseler, sinagoglar ve mescitler yanyanadır. Latin Amerika’dan salsa danslarının yanı sıra Asya ve Akdeniz yemekleri ile fast foodlar da artık standart olmuştur. 
 
Ülke, Birleşmiş Milletlerin kurucu üyelerindendir. 
 
Hollanda’da 1,000 civarında müze vardır. Dünya’nın birim alanda en fazla müzeye sahip olan  ülkesidir. En önemlileri arasında Van Gogh Müzesi ve Rijkmuseum sayılabilir. Hollanda pek çok ünlü ressama ev sahipliği yapmıştır. Bunların arasında Rembrant, Vincent Van Gogh, Johannes Vermeer sayılabilir.

 

Haberleşme

Postanelerde, alış-veriş merkezlerinde ve sokak köşelerinde halka açık telefon kulübeleri bulmak mümkündür. Bunlarda değişik madeni paralar ve telefon kartları kullanılmaktadır. Telefon kartlarını önceden satın almanız gerekmektedir. American Express, Visa, Mastercard ve Diners International gibi kredi kartları kredili telefonlarda kullanılmaktadır ve bu telefonları uluslararası ve yerel havaalanlarında, şehirlerin merkezi bölgelerinde ve otellerde bulmak mümkündür. 
 
Cep telefonları çalışmaktadır. 

İnternet/e-posta: İnternet kafeler oldukça yaygın olarak hizmet vermektedir. 

Spor

Hollanda’da spora karşı büyük ilgi duyulmaktadır. Nüfûsun 2,7 milyondan fazlası spor klüplerine üye olarak spor yapmaktadırlar. İklim şartlarından dolayı spor faaliyetlerinin büyük bir kısmı kapalı spor salonlarında ve kapalı yüzme havuzlarında yapılmaktadır. Ülkede 400 kapalı spor salonu ve 384 kapalı yüzme havuzu bulunmaktadır.  

Konaklama

Hollanda’da birçok üniversitenin kampusü yoktur, bu nedenle konaklama işlemlerini üniversiteler adına belirli kuruluşlar yürütür. Dil okullarına giden öğrenciler genellikle aile yanı konaklama biçimini seçerler. 

Burs Veren Kuruluşlar

Hollanda hükümeti, eğitimin diğer ülkelerden gelen öğrencilere daha açık olması için çalışmaktadır. Devlet tarafından üniversiteler büyük oranlarda sübvansiye edilirler. Bu sayede harç ücretleri oldukça düşük tutulmaktadır. 
 
Hollanda’ya gelip çalışmalara devam etmenin en kolay ve hesaplı yolu, bir öğrenci değişim programıdır. Birçok öğrenim kurumunun ortaklıkları vardır. Bu programlar genellikle bazı alanlar için sınırlandırılmıştır. Bu ortaklıklar hakkında daha fazla bilgi için Türkiye’deki üniversitelere danışılabilir.
 
Hollanda hükümeti, yabancı öğrenciler için burs programları vermez. Ancak bazı Avrupa Birliği üyesi ülke öğrencileri için burs imkanları olabilir. Masraflarınızı karşılamada önemli yer tutabilecek burslar, genellikle uluslararası kurumlarca verilmektedir. Avrupa Birliği vatandaşları için ayrıca Avrupa Birliği’nin burslu programları önemli bir fırsattır.

 

Vize Bilgisi

Hollanda'da eğitim amacı ile giriş yapmak isteyenler “Visum Kort Verblijf” (VKV) veya “Machtiging tot Voorlopig Verblijf’” (MVV) diye adlandırılan vizelere başvurmalıdırlar. 

Vize Başvuru Adımları ve İşlemleri

VİZE BAŞVURULARI İÇİN İSTENİLEN BELGELER:
 
- Bir adet yeni vesikalık fotoğraf.
- Formun tamamının doldurulması gerekmektedir.
- Formun imzalanması gerekmektedir.
- Formun fotokopisi kabul edilmemektedir.
- Pasaportunuzun Türkiye'ye dönüş tarihinizden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli
olması gerekmektedir.
- Pasaport hamilinin pasaportta yer alan ilgili bölümü imzalaması gerekmektedir
- Orijinali verilen tüm belgelerin birer fotokopisinin eklenmiş olması gerekmektedir.
- Gerekli görüldüğü takdirde burada belirtilmemiş olan belgelerin istenmesi de mümkündür
- Başvuruda bulunan erkeklerin askerlik görevini yaptığına ya da tecil ettirdiğine dair belge getirmesi gerekmektedir.
 
TİCARİ VİZE İÇİN İSTENİLEN BELGELER:
 
- Hollanda'dan davet eden şirketin seyahatinizin sebebini ve süresini açıklayan davetiye mektubu.
- Masrafları kimin karşılayacağına dair mektup
- Yeni tarihli ticaret odası sicil kayıt belgesi
- Yeni tarihli vergi levhasının fotokopisi
- Firmanın banka hesap cüzdanlarının orijinali
- Başvuruyu yapan kişi şirketin sahibi ise kendi banka hesap cüzdanının orijinalini getirmesi gerekmektedir.
Çalışan kişinin maaş bordrosunun orijinali
- Şirketin adının geçtiği ticaret sicili gazetesi
- Başvuruyu yapan kişinin SSK'lı olduğuna dair belge ve en son ödenen prim bordrosu
 
AİLE ZİYARETİ (HOLLANDA'DA YAŞAYAN ÇOCUKLARINI ZİYARET ETMEK İSTEYEN ANNE VE BABALAR İÇİN) AMACIYLA VİZE
BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER:
 
- Hollanda'dan gönderilmiş olan yeni ve tasdiklenmiş davetiyenin orijinali.
(Davetiyenin gönderildiği tarihten itibaren azami 3 ay içerisinde başvurulması gerekmektedir. Davetiye 3 ay süreyle geçerlidir.)
- Hollanda'dan davet eden kişinin yeni tarihli maaş bordrosunun orijinali. bordronun okunaklı olması gerekmektedir. Bordronun haftalık olması halinde ise 4 haftalık maaş bordrosunun getirilmesi gerekmektedir.
- Hollanda'dan davet eden kişinin ikamet izin kartının veya Hollanda pasaportunun okunaklı fotokopisi.
- Aile toplum belgesinin orijinali.
 
AKRABA VE TANIDIK ZİYARETİ İÇİN VİZE BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER:
 
- Hollanda'dan gönderilmiş olan yeni ve tasdiklenmiş davetiyenin orijinali.
(Davetiyenin gönderildiği tarihten itibaren azami 3 ay içerisinde başvurulması gerekmektedir. Davetiye 3 ay süreyle geçerlidir.)
- Hollanda'dan davet eden kişinin yeni tarihli maaş bordrosunun orijinali. Bordronun okunaklı olması gerekmektedir. Bordronun haftalık olması halinde ise 4 haftalık maaş bordrosunun getirilmesi gerekmektedir.
- Hollanda'dan davet eden kişinin ikamet izin kartının veya Hollanda pasaportunun okunaklı fotokopisi.
- Başvuruyu yapan kişinin maaş bordrosunun orijinali
- Başvuruyu yapan kişinin SSK'lı olduğuna dair belgenin orijinali ve en son ödenen prim bordrosu
- Başvuruyu yapan kişinin banka hesap cüzdanının orijinali. Banka hesap cüzdanının başvuru yapılan tarihe yakın bir tarihe kadar işlem görmüş olması gerekmektedir.
Başvuruyu yapan kişinin çalıştığı iş yerinden orada çalıştığına ilişkin alınmış olan resmi yazı.
- Başvuruyu yapan kişinin çalıştığı iş yerinden alınmış olan ve izin günlerini belirten resmi yazı
- Öğrenciler için okuldan alınmış öğrenci belgesi.
- Ziyareti yapacak olan kişi reşit değilse ve yurtdışına yalnız ya da anne veya babasından birisinin refakatinde çıkıyorsa (yani anne veya babasından birisi yanında geliyorsa) yanında olmayan tarafın (anne ya da babanın) muvafakat belgesi vermesi gerekmektedir.
- Aile toplum kağıdının orijinali.
 
TURİSTİK SEYAHAT İÇİN VİZE BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER:
 
- Başvuruyu yapan kişinin maaş bordrosunun orijinali
- Başvuruyu yapan kişinin SSK'lı olduğuna dair belgenin orijinali ve en son ödenen prim bordrosu
- Yeni tarihli banka hesap cüzdanlarının orijinali
- Başvuruyu yapan kişinin çalıştığı iş yerinden orada çalıştığına ilişkin alınmış olan resmi yazı
- Başvuruyu yapan kişinin çalıştığı iş yerinden alınmış olan ve izin günlerini belirten resmi yazı
- Seyahat acentası tarafından yapılmış olan otel ve uçuş rezervasyonları ile ilgili belge

 

Etnik Yapısı

Hollanda üç ayrı etnik gruptanmeydana gelmiştir. Bu etnik grupları meydana getiren Frizyeliler kuzeybatıda, Franklargüneyde, Saksonlar ise kuzey ve kuzeydoğuda yaşarlar. 

Başkent

Amsterdam 

Resmi Dil

Hollandaca 

Yüzölçümü

41, 526 km² 

Nüfus

16,500,156 

Para Birimi

Euro 

Saat Dilimi

GMT +1 

İnternet Alan Adı Uzantısı

.nl 

Telefon Kodu

Uluslararası ülke telefon kodu (dışarıdan): 0031, Uluslararası ülke telefon kodu (dışarıya): 00 + ilgili ülke kodu 

Ülke Hakkında

Hollanda, Aruba ve Hollanda Antillerinden oluşur. Kuzey ve batıda Kuzey Denizi, güneyde Belçika, doğuda ise Almanya ile komşudur. Ülke topraklarının çoğunluğu deniz seviyesinin altındadır. Hollanda, Belçika ve Lüksemburg ile birlikte Benelüks ülkelerinden bir tanesini oluşturur. Hollanda'nın Rotterdam kenti, Avrupa'nın en büyük limanlarından biridir. Hollanda meşruti monarşi ile yönetilen bir Avrupa ülkesidir. Hollanda nüfus yoğunluğu fazla olan bir ülkedir. Ülke özellikle peynirleri, yel değirmenleri, bisikletleri, laleleri ve sosyal hakları ile tanınır.Önemli bir bölümünü meydana getiren su, ülkenin en çarpıcı yönünü oluşturur. Ülkenin dörtte biri deniz seviyesi altındadır. Toplamda 4,400 km'lik uzunluğa erişen nehirler, göller ve kanallar ülkeyi dörtbir yandan kaplar. Çok sayıda kanal, bent, göl, köprü, su yolu ve fazla miktarda deniz seviyesinin altında kalan tarıma elverişli toprak, ülkenin en göz alıcı yönlerindendir. Kapladığı alan ile küçük bir ülke olan Hollanda, coğrafik yapısı ve kültürel birikimi ile çok şey sunmaktadır. Çok sayıda denizcilik ile ilgili müze, sayısız eserler, etkinlikler ve panoramik eski mahalleler, su ile hayat bulan ülkenin en çarpıcı unsurları arasında yerlerini alır. Ülkenin başkenti Amsterdam, kanallarla örülmüş bir doğa mucizesidir adeta. Kentteki çoğu 17. yüzyılda depo olarak inşa edilen kanal evleri birer ikondur. Yeşil alanlar ve binbir çeşit çiçekler ülke manzarasını süsler. Hollanda'nın bu yönünün sembollerinden birisi olan Keukenhof Bahçeleri'ni mutlaka görmelisiniz. Overijssel'de yer alan ve Venedik'i andıran bir köy olan Giethoorn, sizi rüyalar aleminde dolaştıracak bir güzelliğe sahiptir. Van Gogh, Rembrandt and Vermeer gibi sanatçılara ait eserlerin sergilendiği ve Hollanda kültürünün en önemli parçası olan müzeler ve galeriler sizleri sanata doyuracaktır.  

Büyükelçilik ve Konsolosluk

Hollanda Temsilcilikleri ve Adresleri:
 
Hollanda Konsolosluğu Internet Adresi:
http://www.dutchembassy.org.tr
 
TÜRKİYE’DEKİ HOLLANDA TEMSILCILIKLERI
Büyükelçilik
Adres : Uğur Mumcu Caddesi 
No. 16, G.O.P., 06700
ANKARA 
Tel : (00 9)0-312-4460470
E-mail : nlgovank@domi.net.tr
 
Konsolosluk / İSTANBUL
Adres :İstiklal Caddesi 393, 80050
Beyoğlu, İstanbul
Tel : (00 9)0-212-251 50 30/33,
http://www.dutchconsulate.org.tr
 
Konsolosluk/ İZMİR
Adres : Halit Ziya Bulv. 42/6,
Kayhana İş hanı, P.O. Box 259,
IZMIR
Tel : (00 9)0-232-4634960
 
Konsolosluk/ İSKENDERUN
Adres : Atatürk Bulvarı 73, Melis Apt. Kat 1,
31200, İskenderun
Tel : (00 9)0-326-613 81 90-99
 
 
HOLLANDA RESMİ TÜRK TEMSILCILIKLERI: 
 
Deventer Şehri 
T.C. Deventer Başkonsolosluğu Tel : 0570 - 61.94.81 
T.C. Çalışma Ateşeliği Tel : 0570 - 61.13.94 
T.C. Din Hizmetleri Ateşeliği Tel : 0570 - 61.07.27 
 
Lahey Şehri 
T.C. Lahey Büyükelçiliği Tel : 070 - 360.49.12 - 13, 
E-Mail: turkije@dataweb.nl
T.C. Askeri Ateşeliği Tel : 070 - 345.07.92 
T.C. Din Müşavirliği Tel : 070 - 361.76.41 
T.C. Eğitim Müşavirliği Tel : 070 - 363.03.23 
T.C. Ticaret Müşavirliği Tel : 070 - 362.35.76 
T.C. Ekonomi ve Ticaret Müsteşarlığı Tel : 070 - 360.55.86, 
E-Mail: haz.eco.nld.@dataweb.nl
T.C. Maliye ve Gümrük Müsteşarlığı Tel : 070 - 362.35.76 
 
Rotterdam Şehri 
T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu Westblaak 
23012 KK Rotterdam 
Tel : 010 - 413.22.70 
E-Mail: cons.turkey.rot@quicknet.nl
Askerlik Tel : 010 - 413.22.70 
Evlenme Tel : 010 - 413.22.70 
Pasaport Tel : 010 - 413.22.70 
T.C. Çalışma Ateşeliği Tel : 010 - 413.22.70 

 

Olumlu Yönler

_  Uygun ekonomik koşullar.
_ Dünya sıralamasında ilk 200’de 11 Hollanda üniversitesi

_ Felemenkçe(hollandaca) veya İngilizce eğitim imkanı 

Olumsuz Yönler

Büyük şehirlerde hayat pahalıdır. Bu şehirlere Amsterdam’ı örnek verebiliriz. Amsterdam'da her şeyden önce kalacak yer bulmak en önemli problemlerden biridir. Oda azlığı ve Amsterdam'ın çok turist çeken turistik bir şehir oluşu, tahmin edilebileceği gibi kiraların da önemli derecede yükselmesine yol açmaktadır. 

Güvenlik ve Acil Durumlar

Ambulans, Polis, İtfaiye 112 

Din Dağılımı

Hıristiyan olan Hollanda halkının % 40’ı Katolik, % 36’sı Protestandır. Bunun yanında nüfûsun % 23’ü dinsizdir. Hollanda’da anayasayla tam bir inanç ve ibadet hürriyeti sağlanmıştır. Çok az sayıda diğer dinlere mensup halk bulunmaktadır. Bunların çoğunluğunu yabancı işçiler meydana getirmektedir. 

Faydalı Linkler

www. hollanda.haritasi.com 

Yıllık Kişi Başına Düşen Milli Gelir

Hollanda 'da 51 bin 657 dolarla 10. sırada bulunuyor. 


Öğrenci İzlenimleri

Hollanda Ülkesinde Eğitim Alabileceğiniz Anlaşmalı Okullarımız
Logo Okul Türü Okul Adı Şube Adı Bölge/Eyalet Şehir Adı
Avans Hogeschool Üniversite Avans Hogeschool Avans Hogeschool Hollanda
--- 's-Hertogenbosch
Saxion University Üniversite Saxion University Saxion University of Applied Sciences
--- Deventer