MENÜ
Yurt Dışı Eğitimde Son Haberler

Fransa Dil Okulları  Fransa  Dil Okulları

Kısa Bilgi

Kültür, sanat ve turizm merkezi olarak bilinen Fransa; Kuzey Denizi, Manş Denizi, Atlas Okyanusu ve Akdeniz'le kuşatılmış 2700 kilometre uzunluğundaki muhteşem kıyı şeridi, doğal güzellikleri, tarihi ve turistik yerleriyle Avrupa'nın önemli ülkelerinden biridir. Bin yılı aşkın süredir, ülkenin politik ve ekonomik merkezi olan romantik başkent Paris; Notre Dame, Sacre Coeur ve Eiffel Kulesi gibi görkemli yapıları, klasik ve modern sanat koleksiyonlarının sergilendiği müzeleri, şirin kafeleri, dünyaca ünlü Fransız Mutfağı'nın leziz ürünlerini sunan restoranları, alışveriş merkezleri ve bulvarlarıyla, turistlerin olduğu kadar yabancı öğrencilerin de ilgisini çekiyor. Kanada, Belçika ve İsviçre'nin de resmi dilleri arasında yer alan Fransızca, bu ülkelerin belli bölgelerinde konuşuluyor.


ŞehirlerTarih

Fransa'da krallık sistemi 1789 yılında gerçekleşen Fransız Devrimi'ne dek hüküm sürdü. Fransız Devrimi sırasında dönemin Fransa kralı XVI. Louis, onun eşi Marie Antoinette ve onlara yakınlığı olduğu düşünülen yüzlerce Fransız vatandaşı öldürüldü. Kısa süreli bir dizi yönetim denemesinden sonra Napolyon Bonapart 1799'da cumhuriyetin kontrolünü ele aldı ve kendini önce Birinci Konsül, daha sonra, günümüzde Birinci İmparatorluk (1804–1814) adıyla anılan devletin imparatoru ilan etti. Napolyon Savaşları olarak bilinen bir dizi savaşın ardından, Bonaparte ailesinin yardımıyla Napolyon kıta Avrupası’nın büyük bölümünü ele geçirdi. Yeni elde edilen bu topraklara daha sonra Bonaparte ailesinin üyeleri Fransa'ya bağlı krallar olarak atandı.
1815 yılında yapılan Waterloo Savaşı'nda Nopolyon'un son yenilgisinden sonra Fransa'da krallık yönetimine geri dönüldü. Ancak bu kez kralın yetkilerine anayasal kısıtlamalar getirildi. 1830 yılında çıkan bir sivil ayaklama olan Temmuz Devrimi'yle Bourbon hanedanı tümüyle kaldırılarak anayasal krallığa dayanan Temmuz Monarşisi getirildi. Bu yönetim biçimi 1848 yılına dek sürdü. Bu aralarda kurulan İkinci Cumhuriyet oldukça kısa süreli oldu ve 1852 yılında III. Napolyon İkinci İmparatorluğu kurunca yıkıldı. 1870 yılında başlayan Fransa-Prusya Savaşı'nda yenilen III. Napolyon bunun üzerine tahttan indirildi ve bu yönetim rejimi de Üçüncü Cumhuriyet'in kurulmasıyla fesholdundu.
Fransa 17. yüzyıldan başlayarak 1960'lara dek bir sömürge devleti kimliğiyle var oldu. 19. ve 20. yüzyıllarda dünyanın dört bir yanında edindiği sömürge topraklar Fransa'yı İngiltere'den sonra ikinci büyük sömürde imparatorluğu hâline getirdi. 1919 ve 1939 yılları arasında gücünün doruklarındayken Fransız Sömürge İmparatorluğu'nun yüzölçümü 12.347.000 kilometrekareye erişti. Fransa'nın Avrupa'daki toprakları da işin içine katılınca 12.898.000 kilometrekareye ulaşan Fransız egemenlik sahası dünya topraklarının %8.6'sını kaplar durumdaydı.
9 Mayıs 1950 tarihli Schuman Bildirgesi Avrupa Birliği'nin kuruluş atağı olarak tanımlanmaktadır.
Birinci Dünya Savaşı'ndan da, İkinci Dünya Savaşı'ndan da galip taraf olarak çıkmasına karşın Fransa büyük bir insan kaybına ve maddi zarara uğramış, Avrupa'daki toprakları her iki savaşta da yer yer ya da tümüyle Alman güçlerince işgâl edilmiştir. Fransa'da 1930'lu yıllara Halk Cehpesi Hükûmeti'nin yaptığı toplumsal yenilikler damgasını vurmuştur. II. Dünya Savaşı'nın sonrasında Dördüncü Cumhuriyet kurulmuş ve Fransa'nın dünya siyasi ve ekonomik politikalarında etkili bir güç olarak kalabilmesi için ülkenin mevcut durumunun korunmasına çalışılmıştır. Fransa o zamana dek elinde bulundurduğu sömürge topraklarını korumaya çalışmışsa da daha sonra bo konuda sorunlar yaşamıştır. 1946'da Çinhindi'nin yönetimini yeniden ele geçirmek için yapılan harekât Birinci Çinhindi Savaşı'nın çıkmasına neden olmuş ve 1954 yılında Dien Bien Phu Çarpışması'nda Fransız güçleri bölgesel güçlere karşı yenilerek bölgeden çekilmişlerdir. Bundan yalnızca birkaç ay sonra, Fransa Cezayir halkının başlattığı bağımsızlık savaşında yine, hatta daha sert bir direnişle karşı karşıya kalmıştır.
O dönemde Pied-noir adı verilen milyonlarca Avrupa kökenli sakini olan Cezayir'in kontrolünü bırakıp bırakmamak konusunda Fransa'da büyük tartışmalar yaşandı ve ülke bir iç savaşın eşiğine gelmiştir. 1958 yılında istikrarsız ve zayıf durumda bulunan cumhuriyetin yerine, yeni bir anayasa oluşturulmasını öngören ve cumhurbaşkanının yetkilerini arttıran ve günümüzde de hâlâ süren Beşinci Cumhuriyet'in kurulması kararına varılmıştır. Kurulan bu son cumhuriyetin başkanlığına Charles de Gaulle gelmiş ve Gaulle Cezayir'deki savaşı bitirecek önlemleri alırken ülkeyi de birlik içinde tutmayı başarmıştır. Cezayir Bağımsızlık Savaşı ve Fransa İç Savaşı, Cezayir'in başkenti Cezayir'de yapılan barış görüşmeleriyle 1962'de çözümlenmiş ve bu olay Cezayir'in bağımsız bir ülke olmasıyla son bulmuştur.

Son yarım yüzyıl içinde Fransa'nın Almanya'ya karşı yürüttüğü barışçıl tutum ve iş birliği ilişkileri Avrupa Birliği'nin ekonomik bütünleşmesinde esas teşkil etmiştir. Bu olumlu havanın en önemli sonucu ocak 1999'da euronun birlik üyesi ülkeler arasında ortak para birimi olarak kabul edilmesi olmuştur. Avrupa Birliği'nin önde gelen güçlerinden olan Fransa'da seçmenler Avrupa Birliği Anayasası oluşturmak için hazırlanan antlaşmayı halkoylamasında reddetmişse de, bu anayasa taslağının kapsadığı hükümleri bir antlaşma içinde uygulmaya sokmayı öngören Lizbon Antlaşması, şubat 2008'de Fransız Parlamentosu'nda kabul edilmiştir. 

Coğrafi Bilgiler

Fransa bazı coğrafya uzmanları tarafından Avrupa’nın “küçük örneği” diye tanımlanır. Bunun nedeni Avrupa yüzey şekillerinin başlıca üç türü olan tortul havzalar ve alçak topraklar , aşınmış Hersinyen kütleleri ve daha geç kırılma geçirmiş dağ sıralarının tümüne Fransa’da rastlanmaktadır. Başlıca tortul havza olan Paris havzası , yaklaşık 100.000 km2 bir alanı kaplayarak Fincan tabağı biçimde büyük bir ova oluşturur , değişken tabakalı sert ve yumuşak kayaçlardan oluşmuştur. Güneybatısında tortul olan Akitanya havzası yer alır. Diğer ovalar Alsace ovası , Rhone-Saone koridoru , Akdeniz kıyısı boyunca uzanan kıyı ovalarıdır. Havzaların ve ovaların özellikle lösten ve alüvyon çökeltilerden oluşan verimli toprakları , tarıma son derce elverişlidir. 
Hersinyen kütleleri , hersinyen orojenezi sırasında oluşup , sonradan aşınmış ve üçüncü zamanda yeniden yükselmeye uğramış yaşlı kütlelerdir. Bunların arsında Armonik Masifi , Massaif Central , Vosges dağları ve Srdennes kütlesi sayılabilir. Kuzeybatı Fransa’daki Armonik Masifi alçak yaylalardan oluşur. Güney-Orta Fransa’da Rhone-Saone koridoru ile Akitanya havzası arasında yer alan Massif Central , yükseltileri 1000 m’yi aşan yaylalar bölgesidir. Bu yaylalar üstünde yanardağ kökenli Auvergne daları yükselir. Doğu Fransa’da , Paris havzası ile Alsace’ta¢Alsace ovası arasında yer alan Vosges dağlarının yükseltisi , Ballonsd 1200 m’yi aşar. Büyük bölümü Belçika ve Lüksemburg’ta uzanan Ardennes kütlesinin yalnızca küçük bir kesimi Fransa’ya uzanır. Bütün Hersinyen kütlelerde , granit ve billursu kayaçlar , ince bir toprak tabakasıyla örtülüdür. 
İspanya’yla sınırı oluşturan Pirene Dağları ve İtalya ile İsviçre sınırlarının büyük bölümünü oluşturan Alp Dağları , Fransa’nın iki temel dağ sırasıdır. Pireneler  aşılması güç dağlardır, alçak geçitleri yoktur. Avrupa Alp Dağlarının batı ucunu oluşturan Fransız Alp’leri de yüksek dağlardır. Bazı dorukların yükseltisi 3500 m’yi aşar. Ancak , Pireneler’in tersine Alpler , bazı önemli ırmak vadileriyle yarılmıştır. Rhone vadisi , İsere vadisi , İsviçre ile İtalya’ya geçişi sağlayan Durance vadisi vb. İsviçre sınırları üstünde uzanan Jura Dağları , Alp sıradağlarının nispeten daha alçak bir uzantısıdır. 
Fransa’nın kıyı şeridi , Korsika kıyıları (644 km) dahil toplam 3427 km uzunluğundadır. Kıyılar genellikle Akdeniz kıyısındaki  Languedoc ovası gibi düz kumsallar halinde uzanır , yer yer  Bretagne , Cote-/d/Azur ve Korsika’da olduğu gibi derin körfezlerle oyulmuş ya da sivri burunlarla denize doğru uzanmışlardır.

Orta büyüklükte  , engebeli çeşitli bir ülke olan Fransa’nın büyük akarsuları yoktur. Akarsu ağı havzaların yüzölçümü azdır. Fransa’nın en uzun ırmağı Loire’in (1021 km) havzası ancak 115.000 km2dir. Bu alan Fransa yüzölçümünün beşte birinden büyük olmakla birlikte Avrupa’daki büyük ırmakların havzalarıyla karşılaştırıldığında çok küçük kalır. Fransa’daki ırmakların debileri de çok büyük değildir ; en yüksek debili Rhone’ün debisi , deltasının başında (Arles’da) ortalama 2000 m3/sn’dir. Rhone’ün Fransa’daki uzunluğu ancak 523 km’dir. Başlıca kolları Saone ve İsere’dir. Ülkenin öbür büyük ırmaklarından Gerone ve Dordogne ,Bordeaux’nun aşağı kesiminde birleşerek  ,Gironde Irmağını oluştururlar. 

Eğitim Sistemi

Fransa’da 6-16 yaş arası bütün çocuklar için eğitim zorunludur. Çocuklar ya parasız devlet okullarında öğrenim görür. 2-6 yaş arası çocuklar için okul öncesi eğitim isteğe bağlı olmakla birlikte , günümüzde 2,3 milyondan çok çocuk okul öncesi programlarına alınmıştır. İlkokulları bitiren (6-11 yaş) çocuklara , lise ve kolejlerde ortaöğretim  verilir. Ortaöğretim ikiye bölünmüştür. ; 12-16 yaş kuşağı için zorunlu olan birinci dönem ve isteğe bağlı ikinci dönem. İkinci dönem sonunda öğrenciler bakalarya sınavını vermek zorundadırlar , böylece yüksek öğretime geçebilirler. 1980’den başlayarak Mitterrand yönetimi , Fransız okul sisteminin katı merkezi ve disiplinli yapısını önemli ölçüde yumuşatan çok daha esnek bir programı uygulamaya koymuştur.Yükseköğrenim , nitelikli öğrenciler için parasız , geri kalanlar için paralıdır. Günümüzde yaklaşık 1 milyon öğrenci , 72 üniversite ve yüksekokulda öğrenimini sürdürmektedir. 

Çalışma Durumu

Öğrenci vizesi ile çalışma izni için başvuruda bulunabilir . Çalışma imkanı bakımından üniversiteler öğrencilere oldukça fazla seçenekler sunulmaktadır. Vize alırken verilen vizenin Fransa’da çalışmayı imkansız hale getiren bir kayıt içerip içermediğine dikkat etmek gerekir. Genelde öğrenciler üniversite cafelerinde ve kütüphanelerde iş bulma şansına sahiptirler. . Fakat AB üyesi olmayan ülke vatandaşları için bu izni almak oldukça zordur. 

Eğlence ve Kültür

Fransa'da genel olarak gece hayatı çok eğlenceli ve yoğun geçmektedir. Barlar restoranlar, sokaklara taşan gece hayatı ile Avrupa'nın kalbi burada atıyor. Fransa'nın en ünlü şehri olan Paris'te Şanzelize başta olmak üzere bir çok ünlü caddesinde keyifli dakikalar geçirebileceğiniz mekanlar bulmanız mümkün. 

Öğrenci Yaşamı

Fransa Avrupa'nın kültür ülkesidir. Özellikle Paris, Nice, Bordeux gibi şehirlerde pek çok kültürel aktivite bulunabilir. Öğrencilerin birçoğu sinema, tiyatro ve opera gibi etkinliklerden indirimli faydalanmaktadır. Müzeler de ziyaret edilebilecek yerler arasındadır. Fransız vatandaşları kendi kültürlerine ve dillerine yoğun bir şekilde sahip çıkmaktadırlar. İngilizce bilseler dahi konuşmayı pek tercih etmezler. Bu sebeple Fransa'da eğitim görecek öğrencilerin, ülkeye ilk gittiklerinde başlangıç seviyesinde Fransızca bilgisine sahip olmasında yarar vardır.  

Sağlık Sistemi

Fransa'da yaşayan vatandaşların büyük bir bölümü,  devlet veya özel sağlık sigortasına sahiptir. Yabancı öğrencilerin de Fransa'ya giderken kapsamlı bir sağlık sigortası yaptırmaları kendi yararlarına olacaktır. Fransa'da sağlık masrafları yüksek ücretler tutabilmektedir. Bu sebeple, sigorta kapsamında bulunan öğrenciler sağlık ve hastane masraflarını ücretsiz karşılayabilmektedir. Ayrıca tüm AB ülkelerinde olduğu gibi Fransa Schengen vizesi başvurusu esnasında da 30.000 € teminatlı seyahat sağlık sigortası da yapılması zorunludur. 

İklimi ve Bilgi Örtüsü

Fransa’da dört iklim bölgesi ayırt edilir.Batıda kıyılara yakın yerlerde gerçek bir ılıman deniz iklimi gözlenir ; kışlar ılık (ocak ayı sıcaklık ortalaması 7 C) geçer, yazlar serin (temmuz ayı sıcaklık ortalaması 16 C ). Ülkenin iç kesimlerinde orta enlemlere özgü kara iklimi egemendir. Yazlar daha sıcak (Paris’te temmuz ayı sıcaklık ortalaması 18 C geçer) , kışlar daha sert (Paris’te ocak ayı sıcaklık ortalaması 2°C,)yağışlı günlerin sayısı azdır.Yüksek kesimlerde dağ iklimi egemendir ve sıcaklıklar büyük ölçüde yükseltiye bağlıdır. Kışlar genellikle çok soğuk geçer ve uzun sürer. Yükseltiyle birlikte artan yağış miktarı , kış mevsiminde kara dönüşür ; yüksek vadilerdeki köylerin çoğu , yılın 50 gününden çoğunu kar altında geçirir.  Alpler’deki Briancon’da sıcaklık ortalamaları –2 C (Ocak ) ile 17 C( Temmuz) arasında değişir ; yıllık yağış ortalaması da 587 mm’yi bulur. Akdeniz kıyısı boyunca 20-60 km genişliğindeki bir bölgede , Akdeniz iklimi egemendir. Sıcak , kuru yazla; ılık , yağışlı kışlar görülür. Marsilya’da yıllık yağış ortalaması 550 mm , yağışlı günlerin sayısı ortalama 60’tır ; sıcaklık ortalamaları 7 C (Ocak) ile 23 C(Temmuz) arasında değişir. Ülkenin en büyük kenti Paris havzası denilen alçak düzlükte yer alır . Batı kıyılarına özgü deniz iklimiyle yıl boyunca yağış alır. 
Kısacası Fransa’nın gösterdiği tipik yeryüzü şekilleri  ve konumu dolayısıyla dört tip iklimi vardır. Ilıman deniz iklimi ,  kara iklimi ,  dağ iklimi ve Akdeniz  iklimi.

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar  :Cilalıtaş Devri öncesinde Fransa’yı bütünüyle kaplayan ormanlar özellikle yapraklarını döken türlerden (kayın ve meşe) oluşuyordu ; yalnızca güneydoğuda , köknar ve gürgenden oluşan ılıman dağ ormanları ile çam ve meşeden oluşan Akdeniz iklimi ormanları vardı. Ama yüzyıllar boyu süren yoğun tarım ve hayvancılık etkinlikleri sonucunda dağlar , tarıma elverişsiz topraklar ve korumaya alınmış bölgeler dışında ormanlar bütünüyle ortadan kalktı. Bununla birlikte XIX. yy’ın sonlarından bu yana girişilen ağaçlandırma (,kozalaklılar) çalışmalarının sonucunda , günümüzde topraklarının % 26 kadarı yeniden ormanlarla kaplanmıştır. Fransa topraklarının dörtte birinden fazlası ormanlarla kaplıdır. Çayır ve otlakların oranı dörtte bire yaklaşır , ekili ve dikili alanların oranı ise üçte biri geçer, ülkenin kuzey kesiminde meşe ve kayın ormanları ağırlıktadır. İç bölgelerde daha çok huş , çam ve kavak ağaçlarına rastlanır. Akdeniz ikliminin etkili olduğu bölgelerde dikenli bitkilerin yanı sıra yaygın zeytin ve incir ağaçları bulunur. Genel olarak iri boynuzlu geyikler , karacalar , yabandomuzu vb. yaban hayvanlarının soyu tükenmiştir. Bununla birlikte XIX. yy’ın sonlarında bu yana  , özellikle ulusal ve bölgesel doğal parklarda , doğal çevreyi koruma programları uygulanmaktadır. Güneyde flamingolara ve beyaz balıkçılara rastlanır. 

Siyasi Sistemi

Ülkenin tam resmi adı "Fransa Cumhuriyeti"dir. Ülke adı, Fransızca'da "Republique Française" şeklinde geçmektedir. Ülkedeki yönetim biçimi, "Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet"tir. Ülkede şu an yürürlükte olan anayasa 28 Eylül 1958 anayasasıdır. Ülkede 22 farklı idari bölge bulunmaktadır. Bu bölgeler de kendi içlerinde illere ayrılmaktadır. 

Ekonomik Durum

Fransa, Avrupa`nın iktisadi açıdan güçlü ülkelerinden olmakla birlikte, yakın dönemde uygulanmaya başlanan iktisadi dünya pazarına uygulama siyasetinde güçlüklerle karşılaştığını 1976-1971 dönemi arasında ticaret bilançosunun 1986 yılı dışında sürekli açık vermiş olması da kanıtlamaktadır. Bu olumsuz nokta bir yana bırakılırsa Fransa, tarım ürünleri bolluğu ve çeşitliliği ile Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde birinci sırada, süt ürünleri açısından da dünyada dördüncü sırada (nitekim Fransa tarım- besin sanayi ürünleri dışsatımında dünya ikincisidir) yer almasının yanı sıra, sanayisi de çok güçlü bir ülkedir. Endüstri, ülke gelirinin çeyreğini ve ticaret kazancının %80`inden fazlasını karşılar. Devlet 1990ların başından beri Fransa Telecom, Fransız Havayolları ve bankalar gibi diğer endüstrilerdeki hisselerini elden çıkarmaya başlamıştır. Yüksek orandaki işsizlik hala Fransa için sorun işgal etmektedir. Fransa, geniş refah imkanlarını ve muazzam devlet bürokrasisini kesmekten kaçınmış ve bütçe açığını kapatmak için savunma harcamalarını kesmeyi ve vergileri yükseltmeyi tercih etmiştir. Fransa, 1 Ocak 1999`daki Euro sistemi referandumuna diğer on Avrupa ülkesi ile birlikte katılmıştır 

Para ve Banka

Bankalar: Hafta içi her gün 09:00-14:30 arası açıktır. 

Toplu Taşıma

Turist biletleri: Birçok şehirde turistler için özel biletler vardır. Paris'te Paris Visittfpasosu, bir, iki, üç veya beş gün için, otobüs, metro, Monmartre troleybüsü ve banliyö trenleriyle (RER) sınırsız seyahat imkânı tanır. Başka seçenekler de vardır. 
Otobüsler (autobus, autocar): Büyük kasaba ve şehirlerdeki şehir içi otobüs seferleri, etrafi gezmek için iyi bir yoldur. Şehirlerarası otobüs seferleri de iyi, rahat ve ucuzdur ve sık aralıklara yapılır. Otobüs terminalleri çoğunlukla tren istasyonlarının yakınındadır, böylece hareket saatleri diğer bilgileri kolayca edinebilirsiniz. 
Taksiler: Büyük şehirlerde, şehir merkezinde ve istasyonlarda taksi durakları vardır, yoldan geçen taksilere de işaret edebilirsiniz. Sadece ‘’Taxi" ibaresi tamamen aydınlatılmış olan taksiler boştur. Her yerden telefonla taksi çağrılabilir. Telefon numaraları yerel turizm broşürlerinde verilmiştir. Ücretler gidilecek yere günün saatlerine göre değişir.  
 
Metro: Paris metrosu dünyanınken iyi ve en hızlı yeraltı taşıma sistemlerinden biridir. 05.30'dan 00.30’a kadar çalışır. En yoğun saatlerde her iki dakikada bir tren kalkar. Eğer metroyu birkaç kez kullanacaksanız, birinci ve ikinci sınıf olarak satılan onluk biletlerden (carnet) alın. Metroya binmeden önce biletinizi makineden geçirin ve hemen ulaşabileceğiniz bir yerde tutun çünkü kontrolörlere göstermek zorunda kalabilirsiniz ve ya; turnikeden çıkmak için kullanmanız gerekebilir. Lille, Lyon, Marsilya Toulouse, Strasbourg ve Rouen’de de yeraltı taşıma sistemi vardır. 
Paris banliyö trenleri (Riseau Express Regional): Banliyö trenleri sistemi (RER) dört ana hatta (A, B, C, D) ayrılmıştır ve Paris ile banliyöleri arasında hizmet verir. Bunlarla Paris'i, bir uçtan diğerine 15 dakikada geçebilirsiniz, arada birkaç istasyon vardır, Tren istasyonlarında ve bazı metro istasyonlarında RER’ e geçiş yapabilirsiniz. 
Trenler: SNCF (Societe Nationale des Chemins de Fer; Français), Fransız ulusal demiryolları hızlı, temiz ve verimli çalışır. Çoğunlukla SNCF işletmelerine ait otobüslerle bağlantılı, mükemmel ve düzenli hizmet sunarlar. 
Tramvaylar: Grenoble, Saint-Etienne, Strasbourg ve Nantes'ta şehri kateden modern tramvay sistemleri vardır. Biletler, tütüncülerden ve duraklardaki otomatik bilet makinelerinden veya taşıta binince temin edilebilir.  Uçaklar: Air France, Air Liberte ve diğer kısa mesafe taşıyıcılara, Paris ve 28 yerel havaalanı arasında sefer yapar ve bazı küçük şehirleri de birbirlerine bağlar. 

 

Sosyal Hayat ve Kültür

Fransa'da kültür yaşamı son derece zengindir. Oturduğunuz şehirde yeni bir film görmek veya bir tiyatro oyunu izlemekte hiç zorluk çekmezsiniz. Öğrenci statünüz bunlardan indirimli olarak yararlanma olanağı verir. Her şehirde en az bir mediatek bulunmaktadır. Buralarda küçük bir üyelik ücreti karşılığında edebi eserleri, müzik eserlerini, filmleri ve bazen gazeteleri okuyabilir ve bazılarını ödünç alabilirsiniz. Her şehirde son derece zengin Fransız edebiyat eserleriyle ilgili sizi yönlendirebilecek kitapçılar bulabilirsiniz. Ayrıca, tarih öncesi devirlerin ilkel ifadelerinden günümüzün en son anlatım biçimlerine kadar bütün Sanat alanlarında son derece zengin koleksiyonlara sahip müzeler de bulunmaktadır.
Spor, kültür ve eğlence açısından da sayısız etkinlik olanakları bulunmaktadır. Öğretim kurumları bünyesinde kurulmuş öğrenci dernekleri yaşama damga vuran etkinliklerde yer almanın ayrıcalıklı bir yoludur. 
Fransa'da öğrenim için bulunuyorsunuz ama bu formunuzu ihmal etmek için bir gerekçe olamaz. Birçok öğretim kurumu öğrencilerine yönelik spor tesisleri bulundurmaktadır. Her şehirde çok sayıda disiplin, spor dernekleri makul üyelik ücreti karşılığında bir lisans federal sigorta olanağıyla birlikte sizleri bekliyor. 

Bu dernekler ve bunlara bağlı yapılar her tür spora başlayabilir, her tür sporu yapabilirsiniz: atletizm, golf, atçılık, dövüş sporları, tenis, futbol, dağcılık, rugby, squash, kayak, basket, voleyball… Müsabakalara katılmak isterseniz Devlet Üniversite Spor Federasyonu öğrenci takımları arasında çok sayıda yarışma düzenliyor.  

Haberleşme

Fransa'da cep telefonu kullanımı çok yaygındır. Türkiye'de iken kullandığınız cep telefonlarınızı yanınızda götürerek Fransa'da  kullanabilirsiniz. Türkiye'de kullandığınız hatlarınızı orada kullanmanız durumunda yüksek ücretler ödeyebilirsiniz. Bu hatlardan sizi arayacak kişilerden de ücretlendirileceğinizi unutmayın. Bunun yerine Fransa'ya  indiğinizde kontörlü hatlardan temin ederek kullanabilirsiniz. Ayrıca, telefon kulübelerinde parayla veya görüşme kartlarıyla da iletişim kurabilirsiniz. Son yıllarda internet kullanımının yaygınlaşmasının sonucu olarak internet üzerinden yapılan görüşmeler de oldukça popülerdir. Bu görüşmelerin çoğu ücretsiz olmakla beraber ses kalitesi olarak ta tatmin edici seviyededir. 

Spor

Fransa'da spor ilgi odağındadır. Özellikle futbol, ülkede en çok tercih edilen spor dalıdır. FIFA yüzyılın oyuncuları listesinde, Fransa, ülke olarak Brezilya'nın hemen ardında, ikinci sırada yer almaktadır.
Ülke bu sporun dışında hemen hemen her türlü sporda gelişmiştir. Örneğin ragbi, özellikle Paris ve Fransa'nın güneyinde futbolun popülerliğine yakın popülerliğe sahiptir. Millî ragbi takımı her Ragbi Dünya Kupası'na katılmış ve Altı Ulus Şampiyonası'na katılmaktadır. Fransa millî takımı on altı tane Altı Ulus Şampiyonası'nı kazanmış ve Ragbi Dünya Kupası'nda bir kere finala ulaştı. Ekim 2007'de 2007 Ragbi Dünya Kupası Paris'te sunuldu.
Dünyanın en önemli bisiklet yarışlarından biri olan Tour de France (Fransa Bisiklet Turu) da Fransa'da yer almaktadır, ve bu bisiklet turu Fransa'nın en çok izlenen sporlarından biridir.

Bunları kayak , tennis , golf , kürek sporu ve yelkencilik izliyor. Dağ bisikleti , tırmanma , dağ yürüyüşleri , conoeing (hafif sandalcılık) gibi macera ve keşif arzusu içeren aktiviteler de gün geçtikçe rağbet görüyor. 

Konaklama

Fransa'daki okullar, öğrencinin kişisel tercih ve ihtiyaçlarına uygun çeşitli konaklama seçenekleri sunarlar: 
Aile Yanı
Ana dili Fransızca olan bir aile yanında konaklama, Fransızca eğitimin devamı niteliğini taşırken, öğrencinin sosyal hayatta yabancı dil pratiği yapabilmesine olanak sağlar. Fransız kültürü ve yaşam tarzını tanıtmaya yardımcı olan aileler, okullar tarafından özenle seçilmekte ve gerekli standartlara uygunluğu periyodik olarak denetlenmektedir. Aile yanında konaklama, öğrencinin tercihine göre tek veya iki kişilik odalarda, tam veya yarım pansiyon şeklinde olabilir. Konaklanan aileyle herhangi bir sorun yaşanması durumunda öğrenci yeni bir ailenin yanına yerleştirilir. 
Öğrenci Yurdu
Okulların bazıları, kendi bünyelerinde öğrenci yurtlarına da sahiptir. Yurt konaklaması özellikle arkadaşlık paylaşımları açısından idealdir. Birçok öğrenci yurdu, konforlu odalarının yanısıra, çalışma ve dinlenme odaları, telefon, televizyon, kütüphane, bilgisayar odaları ve spor salonlarına da sahiptir. Öğrenci yurtlarında genellikle yemek verilmez ancak bazı yurtların öğrenci kullanımına açık tam teçhizatlı mutfakları bulunur. 
Kiralık Daire
Uzun süre yurtdışında eğitim görecek öğrencilerin tercih edebileceği bir konaklama seçeneğidir. Aynı dairenin birkaç kişi tarafından paylaşılması konaklama maliyetlerini düşürebilir. Daireler mobilyalı ve tüm elektrikli ev aletlerine sahiptir. 
Otel
Özellikle kısa süreli eğitim programlarına katılan öğrencilerin tercih edebileceği, konforlu ancak en yüksek maliyetli konaklama seçeneğidir.

 

Türk Kuruluşları

D&D HUKUK BÜROSU     Avocats
DAHAN   Autres  
DANONE TIKVESLI GIDA VE IÇECEK SAN.TIC.A.S.   Agroalimentaire  
DANONE TIKVESLI SÜT VE SÜT ÜRÜNLER? SAN.TIC. AS.   Agroalimentaire  
DANONE TIKVESLI SÜT VE SÜT ÜRÜNLERI SAN.TIC.A.S.   Agroalimentaire  
DARSATEKS TEKSTIL ÜRÜNLERI SAN. VE TIC. AS.   Textile  
DEKA BOYA PAZ.ITH.IHR.SAN.TIC.LTD.STI   Administration, Industrie 
DENIZCILIK AS.   Transports & Logistique  
DERKON DERI VE KONFEKSIYON SAN.TIC.A.S.   Textile  
DETAY GÜVENLIK SIST.PAZ.DIS TIC.LTD.STI.   Autres  
DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEGERLER A.S.   Finance  
DEVANLAY-EREN   Textile  
DHARMA GRUP   Produits de Beauté  
DHL DANZAS AIR & OCEAN TASIMACILIK TIC.LTD.STI   Transports & Logistique  
DHL WORLDWIDE EXPRESS TASIMACILIK VE TIC.A.S.   Transports & Logistique  
DIAMANSTAYN HAGERTY MAM. SAN TIC.   Autres Services Professionnels, Produits de Beauté  
DOGU BATI SANAYI ÜRÜNLERI IHR.VE ITH.A.S.   Construction BTP  
DSS TECHNOLOGY   Logiciels, Technologie  
DÜNYA GÖZ HASTANESI SAN.TIC.A.S.  
DURAN MAKINE SAN.TIC.LTD.STI  Industrie  

DURDEN PLASTIK ÜRÜNL. VE YAPI?KAN FILM TIC.SAN.A.S   Industrie Chimique   

Vize Bilgisi

Vize başvurusu öncesinde konsoloslukların vize işlemleri için talep ettikleri belgelerin neler olduğunu çok iyi bilmek ve bunları eksiksiz hazırlamak gerekiyor. Yoksa belki yıllarca düşünü kurduğunuz yurtdışı eğitim daha işin başında sizin için kabusa dönüşebilir. 
 
Ülkeden ülkeye değişen ön koşullar olmasına karşılık genelde tüm Konsolosluklar öğrencinin eğitim maliyetlerini karşılayıp karşılayamayacağını ve eğitim süresi sonunda ülkesine döneceği konusunda inandırıcı olup olmadığını araştırmaktadır.
Vize başvurusu öncesinde konsoloslukların vize işlemleri için talep ettikleri belgelerin neler olduğunu çok iyi bilmek ve bunları eksiksiz hazırlamak gerekiyor. Yoksa belki yıllarca düşünü kurduğunuz yurtdışı eğitim daha işin başında sizin için kabusa dönüşebilir. 
 
Ülkeden ülkeye değişen ön koşullar olmasına karşılık genelde tüm Konsolosluklar öğrencinin eğitim maliyetlerini karşılayıp karşılayamayacağını ve eğitim süresi sonunda ülkesine döneceği konusunda inandırıcı olup olmadığını araştırmaktadır.

 

Vize Başvuru Adımları ve İşlemleri

Fransa konsolosluğu için gerekli belgeler:
• En az 6 aylık pasaportunuz. 
• Varsa eski pasaportunuz. 
• Geçerli pasaportunuzun 1,2,3,4 ve 60. sayfalarının fotokopisi. 
• 4 adet yakın zamanda çekilmiş vesikalık fotoğraf. Fotoğraflar beyaz arka zeminde çekilmiş olmalı. Bilgisayardan taranmış kopyalar kabul edilmez. 
• Vize başvuru formu.
o a) APPLICATION FOR SCHENGEN VISA 
• Sizi finanse eden kişinin en az 3 aylık hareket gösteren banka hesap cüzdanı fotokopisi veya banka yazılarının asılları. 
• Sizi finanse eden kişinin, sizin tüm okul ve yaşam giderlerinizi karşılayacağını kabul ve taahhüt ettiğini belirten yazı. 
• Öğrencinin Fransa’da geçimini sağlayan kişinin;
o a) Ticaret ve sanayi odasından alınacak faaliyet belgesi ve zarar göstermeyen vergi levhası fotokopisi.
o b) İmza sirküleri, resmi gazetede çıkan kuruluş ilanı fotokopileri.
o c) Birkaç aylık maaş bordrosu fotokopileri.  
• Çalışıyorsanız çalıştığınız şirketten izinli olduğunuzu dönüşünüzde işinize devam edebileceğinizi gösteren antetli kağıda mektup, faaliyet belgesi, zarar göstermeyen vergi levhası fotokopisi, imza sirküleri, resmi gazetede çıkan kuruluş ilanı fotokopileri ve birkaç aylık maaş bordrosu fotokopileri. 
• Okul kabul formunun aslı ve fotokopisi. Bunun içerisinde olması gereken maddeler aşağıdaki gibidir;
o a) Kurs ücreti ve ödendi ise makbuzu,
o b) Konaklama detaylarınız ve tutarı,
o c) Haftada kaç saat eğitim göreceğiniz,
o d) Kursun başlangıç ve bitiş tarihleri, 
• Varsa tapu fotokopileri 
• Malvarlığınızı göstereceğinize inandığınız belgeler ( Araba Ruhsatı fotokopisi, Hisse Senedi fotokopisi, vs. ) 
• Erkekler için askerlik terhis/tecil belgesi. 
• Evli iseniz evlilik cüzdanı. 
• Mezun olanlar için aldığınız son diploma veya eşdeğer belge ve transkript. 
• Öğrenciyseniz yeni tarihli öğrenci belgesi ve transkript. 
• Seyahat süresini kapsayan 30.000 € teminatlı seyahat sağlık sigortası 
• 18 yaşının altında anne-baba/veli ile seyahat etmeyen tüm çocuklar yanlarında ebeveynleri/yasal velileri tarafından çocuklarının seyahat etmelerine izin verdiklerini teyit eden noter tasdikli belge 
( aslı+fotokopisi )
• Vize ücreti. Konsoloslukta yatırılacaktır. 
• Uçak rezervasyonu.
• Kültür ataşesinin onayı ( üniversite ve Master için )
 

 

Başkent

Paris 

Resmi Dil

Fransızca 

Yüzölçümü

547.030 km² 

Nüfus

62.752.136 (Temmuz 2006) 

Saat Dilimi

GMT +1 

Telefon Kodu

Uluslararası ülke telefon kodu (dışarıdan): 0033, Uluslararası ülke telefon kodu (dışarıya): 00 + ilgili ülke kodu 

Büyükelçilik ve Konsolosluk

Türkiye'deki Fransız Temsilcilikleri
Fransa Büyükelçiliği
Paris Cad. No: 70 
Kavaklidere - Ankara
Tel:  312-455 45 45
Fax: 312 455 45 27
www.ambafrance-tr.org
 
Fransa Başkonsolosluğu
İstiklal Cad. No: 8 Taksim - İstanbul
Tel:  0 212 334 87 30 
Fax: 0 212 334 87 31 
e-mail: mail@consulfrance-istanbul.org
web   : www.consulfrance-istanbul.org
 
Fransa'daki Türk Temsilcilikleri
Paris Büyükelçiliği
16 Avenue De Lamballe  75016 Paris
Tel:   00 33 1 53 92 71 11 
         00 33 1 53 92 71 12
Fax:  00 33 1 45 20 41 91
 
Paris Başkonsolosluğu
184 Boulevard Malesherbes  75017 Paris
Tel:   00 33 1 56 33 33 33 
        00 33 1 56 33 33 50
Fax:  00 33 1 42 27 58 18
e-mail :parisbsk@wanadoo.fr
web :   http://www.tcparbsk.com/
 
Strasbourg Başkonsolosluğu
10 Rue Auguste Lamey  67000 Strasbourg
Tel:  00 33 3 88 36 10 09 
       00 33 3 88 36 69 10
Fax: 00 33 3 88 37 97 39
turkonsstb@factorix.sdv.fr
 
Lyon Başkonsolosluğu
87 Rue De Seze  69006 Lyon
Tel:   00 33 4 72 83 98 49-50 
        00 33 4 72 83 98 40
Fax:  00 33 4 78 24 86 75
e-mail: lyonbk@wanadoo.fr 
 
Marsilya Başkonsolosluğu
363 Avenue Du Prado  13008 Marseille
Tel:  00 33 491 290 020
        00 33 491 290 021
Fax: 00 33 491 227 821
e-mail: marsilyabaskonsoloslugu@worldonline.fr

 

Kurulus Tarihi

14 Temmuz 1789

Olumlu Yönler

Fransada eğitim ve sosyal hayat adına olumlu olarak sayılabilecek pekçok şey vardır. Biz bunlardan bir kaçtanesini şu şekilde özetleyebiliriz
_ Yüksek kalitede eğitim
_ Uluslararası geçerliliği olan diplomalar
_ Eğitim için güvenli bir ülke
_ Çok kültürlülük

_ Ünlü Fransız Kültürü. 

Güvenlik ve Acil Durumlar

Ambulans 15, Polis 17, İtfaiye 18 

Din Dağılımı

Katolik, Protestan, Müslüman, Musevi 

Faydalı Linkler

Fransa Turizm Sayfaları
www.franceguide.com
Fransa'da Hava Durumu
www.meteofrance.com
Fransız Kültür Merkezi
www.infist.org
Paris Hakkında Bilgiler
www.paris.fr
Paris Metro Haritası
www.paris.org/Metro/gifs/metro01.map.jpg
Louvre Müzesi
www.louvre.fr
Fransa Eğitim Bakanlığı

www.education.gouv.fr 

Yıllık Kişi Başına Düşen Milli Gelir

48.816 $ 


Öğrenci İzlenimleri

Fransa Ülkesinde Eğitim Alabileceğiniz Anlaşmalı Okullarımız