Bulgaristan D Tipi Öğrenci Vizesi İçin Gerekli Evraklar

 • 1 adet Bulgaristan Vizesi başvuru formu (İdealsas tarafından temin edilip, İdealsas danışmanları nezaretinde doldurulacaktır)
 • Öğrenci velisinin noterden alması gereken taahhütname (Orijinal) ve fotokopisi
 • Bulgaristan Milli Eğitim Bakanlığından onaylanmış Üniversite Kabul Belgesi ve Fotokopisi
 • Öğrencinin Bulgaristan’daki bir yurda yerleştirildiğine dair Kabul Belgesi ve Fotokopisi
 • Toplu Nüfus Kayıt Örneği 
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (Vize formunda ilgili yere yapıştırılacak)
 • Pasaportun 1 ve 2. sayfa fotokopileri. Pasaportun başvuru anında mutlaka 5 yıl süreli geçerliliği olması gerekiyor. 
 • 30.000 Euro teminatlı Sağlık ve Seyahat Sigortası (İdealsas olarak biz hallediyoruz. Yanınızda 40 Euro nakit olması yeterli)
 • 100 Euro ING Bank ve Garanti Bankasına vize ücreti yatırıldığına dair orijinal banka dekontu (Ücreti ödemeye Pasaport ile birlikte gidiniz.). İstanbul için ING bankasına, Ankara için de Garanti Bankası’na yatırılacaktır.
 • Aylık Geçim Durumunu gösteren banka hesap cüzdanı
 • Sabıka Kaydı