MENÜ
Yurt Dışı Eğitimde Son Haberler

New Jersey   ABD / New Jersey

Kısa Bilgi


ABD’nin Orta Atlantik bölgesinde bulunan New Jersey (NJ) Eyaleti, ülkenin en küçük eyaletlerinden biri olup New York'taki Manhattan adasına 2 tünel ve 1 asma köprüyle bağlanmıştır. Eyaletin bazı kesimleri New York ve Philadelphia metropolitan alanları içinde kalmaktadır. Yüzölçümünün büyük bir bölümünün yeşilliklerle kaplı olması ve birçok orman barındırması sebebiyle Yeşil Eyalet veya tam kelime çevirisiyle Bahçe Eyalet (Garden State) takma ismi verilen New Jersey’in başkenti Trenton şehridir.


İdealsas
Abdülkerim Elibol

Farklı firmalarla gelen arkadaşların çok zorluk yaşadıklarını gördüm...

ŞehirlerEtnik Yapı

New Jersey dini ve etnik bakımdan en kozmopolit eyaletlerden biridir. Oran olarak en çok Yahudinin yaşadığı, yine oran olarak Michigandan sonra en çok Müslümanın bulunduğu eyalettir. Asyalı oranının en yüksek olduğu üçüncü, İtalyan asıllı Amerikalı oranının en yüksek olduğu dördüncü eyalettir. Köken olarak New Jerseylilerin %17,9’u İtalyan, %15,9’u İrlandalı, %13,6’u Afrikalı, %12,6’si Alman ile %6,9’u Polonyalıdır.

Tarihi

15 Şubat 1804'te köleliği kaldıran son kuzey eyaleti New Jersey oldu. 1844'te eyaletin ikinci anayasası kabul edildi ve yürürlüğe girdi. Bu anayasa ile ilçelerin sınırları ve statülerinde bazı değişiklikler yapıldı. 1776 anayasasına göre valinin yetkileri artırılmışsa da 1844 anayasası valiye ya da halka karşı sorumlu tutulmayan birçok resmi makam oluşturmasıyla valinin artırılan gücünü de dengelemiş oldu. Bu anayasaya göre vali arka arkaya iki kez seçilememek kaydıyla üç yıllık periyotlar için seçiliyordu. Bağımsızlık savaşının aksine Amerikan İç Savaşı sırasında belli başlı muharebelerden hiçbiri eyalet sınırları dâhilinde gerçekleşmedi. Buna rağmen 80.000 kadar New Jersey'linin Kuzey saflarında savaşa katıldığını da vurgulamak gerekir. Endüstri Devrimi sırasında Paterson gibi şehirler büyüyüp geliştiler. Bu dönemden önce büyük ölçüde tarıma dayalı olan eyalet ekonomisi 19. yüzyıl ortalarından itibaren endüstri temelinde yeniden yapılanmaya gitti. Tekstil ve ipek endüstrilerini Thomas Edison'un icatlarını üreten imalat sanayi takip etti. Bu dönemde ulaşım ağı lokomotif ve buharlı gemilerin de kullanılmaya başlanması ile önemli ölçüde geliştirildi. Demir madenciliği de 1800'lü yılların ortalarından sonlarına kadarki dönemde New Jersey için önemli bir sektördü. Mt. Hope, Mine Hill ve Rockaway Valley madenleri yeni yerleşim yerleri ve canlı bir ekonominin temellerini atarken aynı zamanda Morris Kanalı'nın da inşası için en önemli etkenlerden biri oldu. İki dünya savaşı sırasında da New Jersey savaş sanayinin önemli merkezlerinden biriydi. Bu dönemlerde özellikle deniz araçları inşası en ön planda gelen endüstri kollarından biri haline geldi. Büyük savaş gemileri, kruvazörler ve destroyerler hep New Jersey'deki tersanelerde üretiliyorlardı. Bunların yanında yine New Jersey'de bulunan Fort Dix, Camp Merritt ve Camp Kilmer savaşa giden Amerikan askerlerine eğitim vermek ve çeşitli ihtiyaçlarını gidermek için kurulan askeri merkezlerdi. New Jersey Soğuk Savaş yıllarında da ABD savunması için önemli bir bölge olmaya devam etti. New York ve Philadelphia'yı korumayı amaçlayan 14 Nike füzesi bataryası New Jersey'de bulunuyordu. Ayrıca New Jersey'deki tersaneler de ABD Deniz Kuvvetleri için önemlerini sürdürdüler. New Jersey 1920'li yıllarda zengin ve canlı bir eyaletken 1929 Dünya Ekonomik Bunalımını takip eden dönemde bu zenginliğini büyük ölçüde yitirdi. Yine bu dönemde Lakehurst yakınlarında Hindenburg adlı zeplinin alev alması tarihe Hindenburg Faciası adıyla geçti. 1960'larda ise ülke genelindeki siyah-beyaz çatışmasının yansımaları New Jersey'de de görüldü.

Coğrafi Yapı

New Jersey'in kuzey ve kuzeydoğusunda New York; doğusunda Atlas Okyanusu; güneyinde ve güneybatısında Delaware ve batısında Pennsylvania bulunuyor. Coğrafi özellikler ve nüfus dağılımı göz önünde bulundurulduğunda New Jersey'in beş bölgeye ayrılabileceği söylenebilir. Kuzeydoğu New Jersey, New York metropolitan alanı içinde kalır ve burada yaşayanların bir kısmı çalışmak için her gün New York'a giderler. Kuzeybatı New Jersey, kuzeydoğu bölgesine nazaran daha ormanlık, dağlık ve kırsal bir alandır. Atlantik sahili kesimi yaşam ve yerleşim özelliklerinin büyük kısmını Atlas Okyanusu sahilinden alır. Güneybatı New Jersey, Philadelphia metropolitan alanı içinde kalır ve Delaware Vadisi'nin bir parçasıdır. Beşinci kesim olan iç bölge ise eyaletin güney bölümünün iç kısımlarını kaplar ve büyük ölçüde karışık çam ve meşe ormanları ile kaplıdır. Bu kesimin nüfus yoğunluğu eyaletin diğer bölümlerine göre çok daha düşüktür. Eyaletin en yüksek rakımına Montague'de 550 m'de ulaşılır. New Jersey'in başlıca akarsuları arasında Hudson Nehri, Delaware Irmağı, Raritan, Passaic, Hackensack, Rahway, Musconetcong, Mullica, Rancocas, Manasquan, Maurice ve Toms çayları sayılabilir.

Konuşulan Dil

İngilizce

Yüzölçümü

22.608 km²

Nüfus

8.682.661

Bölge Hakkında

Ülkenin doğu kıyısının orta kesimlerinde bulunan New Jersey New York, Pennsylvania ve Delaware ile komşudur. Eyaletin ismi ise Manş Denizi'ndeki adalardan en büyüğü olan Jersey Adası'ndan gelmektedir. New Jersey'in Boston, New York City, Philadelphia, Baltimore ve Washington, D.C. gibi büyük metropollere yakın oluşu 1950'lerden bugüne kadar hızlı bir büyümeyi de ateşleyen olgu oldu. 2008 itibariyle, New Jersey'de diğer tüm eyaletlerden daha fazla milyoner yaşamaktadır. Newark ve Camden şehirleri Amerika’nın en fakir şehirleri olmasına rağmen, genelde New Jersey ortalama aile geliri olarak en fazla gelirli ailenin yaşadığı eyalettir. Çünkü New Jersey şirketlerin çoğunluğu, New York ve Philadelphia ya da yakın konumları sebebiyle varlıklı bölgelerdir. The New Jersey Turnpike Amerika Birleşik Devletlerinin en iyi bilinen ve en çok trafiğin olduğu yollarından birisidir. Bu ücretli yol Delaware ile New York arasında doğu kıyısında eyaletler arası bir yoldur. Kısaca Turnpike olarak da adlandırılır. The Garden State Parkway veya basitçe “Parkway," daha çok eyalet içi trafiğe açık bir yoldur. Eyaletin kuzeyindeki Montvale semtinden en güneydeki Cape Maya kadar uzunluğu 172,4 mildir. New York Metropolitan bölgesini Atlantik City ye bağlayan ana yoldur. Newark Havaalanı Amerika’nın en yoğun havaalanlarından biridir. Atlantic City Uluslararası Havaalanı ve Trenton-Mercer Havaalanı diğer küçük ticari havaalanlarıdır. Bergen bölgesindeki Teterboro havaalanı New York’a yakınlığı sebebiyle özel jetlerin ve şirket uçaklarının tercih ettiği küçük bir havaalanıdır. New Jersey Transit Corporation (NJ Transit) geniş bir alana tren ve otobüs ile ulaşım servisi sağlamaktadır. Eyaletin 8 farklı bölgesine giden demiryolu hattı vardır. Bu trenlerin çoğu ya Manhattan’daki Pennsylvania istasyonunda veya New Jerseydeki Hoboken terminalinde birleşir. Philadelphia ve Pennsylvania ile Atlantic City arasında tren seferleri ise1990’larda başlamıştır. Ayrıca New Jersey de birçok noktada feribot servisi mevcuttur. Çok miktarda yolcu New Jersey’in farklı bölgelerinden New York’a ve Delaware her gün feribotlarla işe gidip gelmektedir. Eyaletin iç kesimlerindeki bazı okullar (ortaokul ve lise düzeyinde) problemli olsa bile, New Jersey Amerika’daki en iyi devlet liselerine sahip eyaletlerden biri olarak kabul edilir. Lise mezunlarının % 54’ü üniversiteye devam etmektedir. Bu oranlar New Jersey bütün ülkede Massachusetts ile ikinciliği paylaşmaktadır. North Dakota %59’la birinci sıradadır. New Jersey dünyada kilometre başına en çok bilim adamı ve mühendisin düştüğü yerdir. New Jersey 2004 yılı istatistiklerine göre 416 milyar dolarlık üretim yapmıştır. Kişi başına düşen gelirde 41.636 dolar ile ABD’de 2. sıradadır. Aile başına düşen gelirde ise 55.146 dolar ile 1. sıradadır. Eyaletin 9 bölgesi ABD’de ilk 100’e girmektedir. Standard satış vergisi %7’dir ancak evde kullanılan gıda ürünleri, ilaç, giysi, ayakkabı ve evde tüketilen kâğıt ürünleri satış vergisinden muaftır. Yaklaşık 30 belediye teşvik kapsamındadır ve %3,5 satış vergisi vardır. Tüm bunlar New Jersey’i mağazacılık, marketçilik ve alışveriş merkezileri açısından çok cazip yapmaktadır. En büyük avantajı yeri olan New Jersey yolların kesişim noktasıdır ve imalata çok müsaittir.

Kurulus Tarihi

18 Aralık 1787

İklim ve Bitki Örtüsü

New Jersey'e nispeten nemli bir karasal iklim hâkimdir. Eyaletin güney ucunda ise nemli bir tropik-altı iklimden söz edilebilir. Yazlar oldukça sıcak ve nemlidir. Bu mevsimde 26-30 °C ila 15-21 °C arasında değişen sıcaklıklar görülür. Her yaz 32 °C'yi aşan sıcaklıklara rastlanan 18-25 gün de yaşanır. New Jersey kışları çoğunlukla soğuk geçer. Eyaletin güney kısımlarında ise daha yumuşak bir kış yaşanır. Bahar ve güz aylarında ise değişken hava durumları gözlemlenebilir. Eyalete düşen ortalama yıllık yağış miktarı 1100 mm civarındadır. Her ay yaklaşık 6-9 gün yağış görülür ve Kasım ortalarından Mart'a kadar toplamda 38 ila 78 cm arasında değişen kar yağışları yaşanır. 20. yüzyıl boyunca ve 21. yüzyılın şimdiye kadar geçen döneminde New Jersey'i etkisi altına alan çeşitli hava olayları arasında Floyd Kasırgası gibi tropik fırtınalar nadir de olsalar dikkat çekmektedir.

Önemli Şehri

Newark

Öğrenci İzlenimleri

New Jersey Bölgesindeki Eğitim Alabileceğiniz Anlaşmalı Okullarımız
Logo Okul Türü Okul Adı Şube Adı Bölge/Eyalet Şehir Adı