MENÜ
Yurt Dışı Eğitimde Son Haberler

Alaska   ABD / Alaska

Kısa Bilgi


ABD’nin kuzey batı bölgesinde yer alan Alaska (AK) Eyaleti ülkenin yüz ölçümü en büyük, nüfus yoğunluğu en az olan eyaletidir. Rusya'dan 7,2 milyon dolar karşılığında satın alınarak ABD'ye katılmış olup soğuk bir iklime sahiptir. Eyalet başkenti Juneau’dur.


İdealsas
Ali Kulak

Atlanta, Orlando, Miami, Deytona, Savannah, Saint Austin olmak üzere bir sürü yer gezdik...

ŞehirlerTarihi

Alaska'da yaşayan Yerlilerin, günümüzden 15-40 bin yıl önce Bering Kara Köprüsü'nün geçerek Amerika kıtasına yerleşen ilk göçmenlerin soyundan geldiği sanılır.

Eskimolar ve Aleutlar ise, bir olasılıkla, Alaska'ya 3-8 bin yıl önce gelen, daha yerleşik Kuzey Kutbu halklarının torunlarıdır. Alaska'daki ilk Avrupalılar, Kodiak Adası'nda bulunan Three Saints (Üç Azizler) Koyu'na 1784'te yerleşen Rus kürk tacirleriydi. Bölge, 1799'dan 1867'ye değin bir Rus-Amerikan şirketi tarafından yönetildi. ABD dışişleri bakanı William H. Seward, bölgenin ABD'ye satılmasını onaylayan belgeyi 1867'de imzaladı. Önemli altın kaynaklarının keşfi 1880'lerde ve 1890'larda çok sayıda Amerikalının Alaska'ya yerleşmesine neden oldu ve ABD Kongresi 1912'de Alaska Toprakları'nı kurdu. II. Dünya Savaşı sırasında Japonların bölgedeki etkinliği Alaska'da savunma tesisleri kurulmasını zorunlu kıldı. Alaska 3 Ocak 1959'da 49. eyalet olarak ABD'ye katıldı. 1968'de Kuzey Kutbu kıyı ovasında petrol ve doğal gaz yatakları bulunmasıyla daha da gelişti.

Coğrafi Yapı

Alaska eyaleti, Kuzeyinde Kuzey Buz Denizi, batısında Bering Denizi, güneyinde Alaska Körfezi ve Pasifik Okyanusu yer alır. Amerika'nın en yüksek 20 tepesinin 17 tanesi ve Kuzey Amerika'nın en yüksek noktası olan McKinley Dağı Alaska'da yer alır. Alaska'da 100,000 adet buzul, 1800 ada, 3 milyon göl ve 3000 nehir vardır. En uzun nehri Yukon'dur. Alaska dört coğrafî bölgeye ayrılabilir. Bunlar: • Güneyde Büyük Okyanus dağ sistemi bölgesi, • Ortadaki ovalar ve yaylalar bölgesi, • Kuzeyde Brooks dağları bölgesi (Kayalık dağların kuzey uzantısı) • Kuzey uçta kıyı ovası. Alaska'da birçok yaban hayvanı yaşar. Bunlar arasında, çeşitli ayı türleri özelliklede kahverengi Alaska ayısı ya da kodiak ayısı, rengeyiği, ayıbalığı, misk sığırı, dağkeçisi vb. sayılabilir. Çok sayıda ırmak alabalığı, sombalığı vb. balıklar bakımından zengin olduğu gibi, kıyılarda kalkan, morina, ringa, karides, midye ve king crab-yengeçler bulunur. Ayrıca, Alaska'nın köpeği meşhurdur.

Konuşulan Dil

Eyalet halkının, %89,7’si İngilizce, %5,2’si yerli diller ve %2,9’u İspanyolca konuşmaktadır.

Yüzölçümü

1.717.854 km²

Nüfus

698.473

Bölge Hakkında

Alaska'da eğitim şartları daha zordur. Çocuklar okula zor şartlar altında kürk vb. şeyler ile giderler. Alaska'nın en önemli gelir kaynağı petroldür. Balıkçılık ve deniz ürünleri eyaletin en büyük sektörüdür.

Kurulus Tarihi

3 Ocak 1959

İklim ve Bitki Örtüsü

Tundra iklimine sahiptir. Tundra bitki örtüsüyle kaplıdır. Çok soğuk ve katı bir havası vardır. Alaska'nın aşağı yukarı yarısı küçük bitkilerden (dikenler, kara yosunları, çiçekli bitkiler ve çimenler) ve yüksek çalılardan oluşan tundra bitki örtüsüyle kaplıdır. Tundra Batı Alaska ile Alaska'nın kutup bölgesi kesimini bütünüyle kaplar. Eyaletin aşağı yukarı üçte biri ormanlarla kaplıdır. Güney, doğu ve orta - güney kesimlerde daha çok katran ağacı ve ladin karışımı büyük ormanlar, orta kesimlerde ladinler, kayın, akçakavak, ve karaçamlardan oluşan geniş ormanlar ağır basar.

Önemli Şehri

Anchorage

Öğrenci İzlenimleri

Alaska Bölgesindeki Eğitim Alabileceğiniz Anlaşmalı Okullarımız
Logo Okul Türü Okul Adı Şube Adı Bölge/Eyalet Şehir Adı