Almanya Vizesi

Almanya 90 Günden Az Süreler için Ziyaretçi Vizesi (Schengen)

Almanya Federal Cumhuriyeti`nde kültürel bir etkinliğe (konser, tiyatro, 90 güne kadar dil kursu vs.), bir spor organizasyonuna veya bir kongreye katılacak olan başvuru sahipleri aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmeliler. 3 aydan daha az süreli başvurular İstanbul Harbiye’de bulunan IDATA ofislerinden şahsi olarak ya da yetki vermeniz durumunda acente tarafından yapılabilir.

 

1) Seyahat edecek her bir kişi için (küçükler için de) ayrı ayrı eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibinin kendisi tarafından imzalanmış bir başvuru formu

 

2) 2 adet biyometrik fotoğraf. Fotoğraflar, 45 x 35 mm ebadında, Arka fon tek renk, açık, desensiz (tercihen nötür gri tonda) resim üzerinde yüz tam ortalanmış ve çene ucundan saçların başladığı bölgeye kadar sağ ve sol yüz hatları tamamen görünür olmalı. Yüz kısmının yüksekliği resmin yüzde 70 ila 80`ini kapsamalıdır. Resim yüksek kaliteli kağıt üzerine basılmalı ve asgari 600 dpi de çekilmeli (leke ve bükülmeler olmamalı). Resim üzerinde renkler doğal olmalı ve yüzün doğal renklerini yansıtmalı.

 

3)Pasaport: En az 6 ay geçerli (imzalı) T.C. Pasaportu. Pasaport 10 yıldan eski olmamalı ve en az iki boş sayfası olmalı. Pasaportla birlikte pasaportun resimli sayfasından bir adet fotokopi. Pasaport yeni ise, eski pasaportların asılları da ibraz edilmelidir

 

4) En az 30.000 Avro teminatlı ve tüm Schengen ülkelerinde geçerli yurtdışı sağlık sigortası. Sigorta poliçesinin aslı ve fotokopisinin vize başvurusu sırasında sunulması rica olunur.

 

5) Vize Başvuru Ücreti:60 Euro nakit olarak IDATA ofisinde ödenir, bir bankaya yatırılmasına gerek yoktur. Ayrıca 20 Euro da IDATA ofisi hizmet bedeli olarak tahsil etmektedir.

 

6) Uçuş ve seyahat rezervasyonlarınaveya diğer yolculuk türlerine ilişkin belge

 

7) Konaklamaya ilişkin belge. Eğer konaklamayı gideceğiniz okuldan istemişseniz, bu konuda firmamız yardımcı olacaktır.

 

8) Her başvuru sırasında tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Anne, Baba, Kardeşler, Eş ve Çocuklar). Açıklamalar kısmında adres belirtilmelidir.

 

9) 18 yaş altı küçükler için (yalnız, sadece bir ebeveyn ile veya vasi refakatinde seyahat edenler) Anne babadan, her ikisinden de, seyahate ilişkin noter onaylı muvafakatname (refakat eden kişi tek velayet sahibi ise bu belgeye gerek yoktur)

 

10) Kalınacak süre için yeterli miktarda maddi imkâna sahip olunduğuna dair belgeler, örneğin

a) Son üç ayki hesap hareketlerini gösterir hesap cüzdanı

b) Düzenli bir geliriniz olduğuna dair belge (son üç aya dair maaş bordrosu vb.)

 

Ziyaretin amacına göre aşağıdaki belgelerin ibrazı gereklidir:

Eğer Öğrenci iseniz,  Orijinal Öğrenci Belgesi

Emekli iseniz,Aylık emekli maaşınızı gösteren emeklilik belgesi

Eğer Özel sektörde şirket sahibiyseniz, Ticaret Odası kayıt sureti (6 aydan eski olmamalı), Ticaret Sicili Gazetesi, Vergi levhası ve BAĞ-KUR dökümü

Eğer Ücretli Çalışan iseniz, İşverenin yazısı ve izin onay belgesi, SGK giriş bildirgesi ve SGK hizmet dökümü,  SGK`lı değilseniz noter onaylı iş akdinizi ibraz etmeniz gerekmektedir.

 

VİZE BAŞVURU ÖNCESİ ÖNEMLİ UYARILAR

 

1) Belirli bir maddi geliri olmayanlar ( öğrenciler, ev hanımları vs.), kendilerini maddi olarak destekleyen 1. dereceden yakınlarının geçimi ile ilgili evrak listelerine bakmalıdırlar. Buna ek olarak, 1. dereceden yakını tarafından destekleneceklerine dair ıslak imzalı ve okunaklı bir dilekçe de ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

2) Reşit olmayan çocuklar için her iki veliden noter onaylı, son 6 ay içerisinde çıkartılmış muvaffakatname aslı ve fotokopisi alınması ve çocuklara ayrı doldurulmuş olan vize başvuru formlarının hem anne hem de baba tarafından imzalanması gerekmektedir.

 

3) Şahsi başvururlar dışında kişiler veya acentalar ile evraklar İDATA'ya getirildiğinde pasaport sahibi tarafından ıslak imzalı ''pasaport teslim vekaletnamesi'' gerekmektedir. Reşit olmayan çocuklar için ''pasaport teslim vekaletnamesi''ni yasal velisi/velileri ıslak imzalı olarak ibraz etmelidirler.

 

 

İbraz edilecek belgeleri lütfen yukarıda sıralandığı şekilde hazırlayınız. Başvuru sırasında ancak tüm belgelerin ibraz edilmesi halinde vize başvurusunun işleme alınması mümkündür. Eksik evrak olması durumunda başvuru iade edilir. Gerek duyulması halinde, başka belgelerin de istenebileceğini lütfen göz önünde bulundurunuz. Yukarıda belirtilen belgelerin ibraz edilmiş olması, mutlaka vize verileceği anlamına gelmemektedir.

 

DİKKAT

Eğer başvuruyu bizzat yapmak istemiyorsanız, danışmanımız tarafından size verilecek olan vekâletnameyi mutlaka imzalamanız gerekmektedir.

 

 

iData Çağrı Merkezi           :Telefonu 444 84 93         

iData Çalışma Saatleri        : HAFTAİÇİ 8:30–12:30 / 13:30–18:00, CUMARTESİ 8:30–12:00.

iData İstanbul Adres          :İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. No:123 Giriş Kat Harbiye/Şişli - İstanbul

Almanya Öğrenci Vizesi Gerekli Belgeler Listesi

Almanya Federal Cumhuriyeti`nde eğitim amaçlı 90 günden daha fazla süreli bir dil kursuna katılacak olan başvuru sahipleri aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmeliler. 3 aydan daha uzun süreli başvurular direk Alman Konsolosluğuna yapılmaktadır. Birkaç haftalık işlem süresi göz önünde tutularak, başvurunun mutlaka dil kursunun başlangıcına yetişecek şekilde, zamanında yapılması gerekmektedir. Aşağıda belirtilen belgelerin asılları ve ikişer adet fotokopileri ile ibraz edilmesi gereklidir:

 

1) Alman dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibinin kendisi tarafından imzalanmış iki adet başvuru formu + İkamet Kanunu`nun 55. maddesine göre gerekli ek belge.

 

2) 3 adet biyometrik fotoğraf. Fotoğraflar, 45 x 35 mm ebadında, Arka fon tek renk, açık, desensiz (tercihen nötür gri tonda) resim üzerinde yüz tam ortalanmış ve çene ucundan saçların başladığı bölgeye kadar sağ ve sol yüz hatları tamamen görünür olmalı. Yüz kısmının yüksekliği resmin yüzde 70 ila 80`ini kapsamalıdır. Resim yüksek kaliteli kağıt üzerine basılmalı ve asgari 600 dpi de çekilmeli (leke ve bükülmeler olmamalı). Resim üzerinde renkler doğal olmalı ve yüzün doğal renklerini yansıtmalı.

 

3) Pasaport: En az 1 yıl geçerli (imzalı) T.C. Pasaportu. Pasaport 10 yıldan eski olmamalı ve en az iki boş sayfası olmalı. Pasaportla birlikte pasaportun resimli sayfasından bir adet fotokopi. Pasaport yeni ise, eski pasaportların asılları da ibraz edilmelidir

 

4) Tam Tekmil Vukuatlı nüfus kayıt örneği. Nüfus kayıt örneğinde özellikle „Düşünceler“ bölümünün eksiksiz doldurulmuş olduğuna, anne baba, tüm kardeş ve çocukların belirtili olduğuna lütfen dikkat ediniz.

 

5) Anne babaya ait ikametgah ilmühaberi

 

6) Özel bir dil kursuna dair kayıt kabul belgesi veya özel dil okulu/üniversitesi tarafından verilen ve haftalık 18 saatlik bir dil kursuna katıldığınızı teyit eden yazı. Not: Entegrasyon, akşam ve hafta sonu kursları bu şartları yerine getirmemektedir ve kabulleri de mümkün değildir. (Ön kaydı yapılan öğrencilerin kabulü İdealsas tarafından alınacaktır)

 

5) Vize Başvuru Ücreti:60 Euro nakit olarak IDATA ofisinde ödenir, bir bankaya yatırılmasına gerek yoktur. Ayrıca 20 Euro da IDATA ofisi hizmet bedeli olarak tahsil etmektedir

 

6) Almanya’da eğitim alma nedenlerinizi ve gelecek planlarınızı anlatan bir Niyet mektubu. Mektup doğrudan Almanca yazılmış ya da Almanca tercümesi edilmiş olmalıdır.

 

7) Eksiksiz ve ayrıntılı özgeçmiş (CV)

 

8) En son okuduğunuz okula ait diploma. Halen öğrenciyseniz, Güncel Öğrenci Belgesi, ve notları gösterir Transkript ve bunların Almanca tercümeleri

 

9) Okul veya üniversiteden mezun olduktan sonra yapılan işler hakkında belgeler

 

10) En az 30.000 Avro teminatlı ve tüm Schengen ülkelerinde geçerli yurtdışı sağlık sigortası. Sigorta poliçesinin aslı ve fotokopisinin vize başvurusu sırasında sunulması rica olunur. Bu sigorta Almanya`da öğrenci sigortası yaptırılana kadar geçerli olmalıdır.

 

11) Mesleğinizi icra edebilmekiçin bu kursa katılacaksanız, ayrıca tercümesiyle birlikte işvereninizin, “Almanca bilgisinin mesleki gelişiminiz bakımından gerekli olduğu ve işyerinde çalışmış olduğunuz süreye, pozisyonunuza ve aylık kazancınıza dair bilgiler içeren” şirket antetli kağıdına alınmış ve yetkili biri tarafından imza edilmiş şirket yazısı.

 

12) Şayet Türkiye`de başlanmış bir dil eğitiminin pekiştirilmesi için bu kursa gereksinim duyuluyorsa, katılmış olduğunuz kurslara ilişkin belge (ör. Goethe Enstitüsü`nden) ve bu belgelerle birlikte kursa katılma gerekçeleriniz (ör. Yabancı öğrencilerin üniversite öğrenimine yönelik yapılan Almanca sınavına (DSH), veya Alman Dili ve Edebiyatı sınavına hazırlık amacı) gibi nedenler olabilir.

 

13) Eğer üniversite okuma amaçlı gidiyorsanız,Almanya`daki öğrenim için üniversiteye giriş hakkının kazanıldığını kanıtlayan belgeler. Örneğin Almanya`daki üniversitenin başvuru teyidi (Bewerberbestätigung) veya kabul belgesi (Zulassungsbescheid).

Not: Üniversiteye giriş hakkı veren belge Almanya`da bu tür belgelerin incelemesini yapan makam (örn. Eğitim Bakanları Konferansı) tarafından da incelenebilir. Bununla ilgili Almanya`daki her üniversiteden bilgi edinebilirsiniz.

 

 

 

 

 

14) Öğrenim ve geçim giderlerinin finansmanına ilişkin bilgiler, İkamet Yasası`nın 66–68. maddelerine göre Almanya`da verilmiş ve taahhütte bulunanın ödeme gücünün kanıtlandığı bir taahhütname (dil kursu veya öğrenim için olduğu belirtilmeli) veya Almanya`da bloke hesap açıldığına dair belge (Federal Eğitim Teşvik Kanunu`na göre 7.908,- Avro para yatırılmalı ve bu paradan aylık 1/12`si (=659,- €) çekilebilecek durumda olmalıdır.

 

Almanya`da bloke hesap hizmeti veren herhangi bir bankada bloke hesap açtırabilirsiniz. Örn.:

 

İşbank GmbH

Goethestr.21

80336 München

Tel: 0049 89 5307923

Faks: 0049 89 5380302

İşbank GmbH Filiale Berlin

Müllerstr. 150

13353 Berlin

Tel: 0049 30 254 2270

Faks: 0049 30 265 55252

Deutsche Bank

db.student@db.com

Tel: 0049 40 3701 5146

Faks: 0049 40 3701 3242

https://www.deutsche-bank.de/pbc/pkstudium-

international_students.html 

 

15) Türkiye`deki ekonomik durumunuza ve aile bağlarınıza ilişkin belgeler (mal varlığına dair belgeler ör. Hesap cüzdanları, gayrimenkul vs. ve akraba bağlantılarınızı gösteren belge).

 

16) Vize başvuru ücreti: Güncel rakamı öğrenmek için danışmanımızdan bilgi alabilirsiniz.

 

 

Gerek duyulması halinde, başka belgelerin de istenebileceğini lütfen göz önünde bulundurunuz. Yukarıda belirtilen belgelerin ibraz edilmiş olması, mutlaka vize verileceği anlamına gelmemektedir.